Územní plán obce Mezouň

Návrh Územního plánu Mezouň pro společné jednání

6. června 2022 byl na úřední desce zveřejněn návrh nového územního plánu pro tzv. společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.

S ohledem na zářijové volby byly práce na novém územním plánu pozastaveny.

Vyhodnocení připomínek provede nové zastupitelstvo po volbách.


Zadání Územního plánu Mezouň

V pondělí 29. března 2021 bylo na veřejném zasedání zastupitelstva obce Mezouň schváleno zadání Územního plánu.


Stavební uzávěra Mezouň

19. února 2021 nabyla účinnosti stavební uzávěra v Mezouni. Stavební uzávěra platí do doby ukončení procesu pořizování nového Územního plánu Mezouň.


Návrh zadání Územního plánu Mezouň


Pořízení nového územního plánu

Zastupitelstvo obce schválilo usnesením č. 3/2020 dne 28. května 2020:

  • pořízení „Územního plánu Mezouň s prvky regulačního plánu“
  • příkazní smlouvu s Mgr. Jindřichem Felcmanem, Ph.D., jejímž předmětem je „výkon činností pořizovatele Územního plánu Mezouň s prvky regulačního plánu“
  • výsledek výběrového řízení na Zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Mezouň s prvky regulačního plánu“ – vítězná nabídka: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.
  • smlouvu o dílo s předmětem smlouvy pro zpracování územně plánovací dokumentace „Územní plán Mezouň s prvky regulačního plánu“ s paní Ing. arch. Veronikou Šindlerovou, Ph.D.

Zápis ze zasedání je dostupný zde: zápis č. 3/2020 (pdf 396 kB)

 


Archiv dokumentů

Změna č. 2 územního plánu obce Mezouň

Vydání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň bylo schváleno usnesením č. 4/2011 na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. září 2011.

Aktualizováno: 6. října 2011

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu byl schválen

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 25. března 2010.

Schválené dokumenty:

Aktualizováno: 12. dubna 2010

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu

Pořízení návrhu změny č. 2 schválilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. března 2009.

Návrhy ke stažení:

Změna č. 1 územního plánu obce Mezouň (rok 2009)

Změna č. 1 územního plánu obce Mezouň nabyla účinnosti dne 24. dubna 2009

Schválený územní plán (rok 2004)

Územní plán obce byl schválen usnesením č. 9/2004 na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. října 2004.

Dokumenty ke stažení: