Územní plán obce Mezouň

Nový územní plán

Na posledním prosincovém zasedání dne 18.12.2017 rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu obce.

Nyní jsme na úplném začátku, kdy se vytváří teprve tzv. „zadání územního plánu“, které pro nás zpracovává Městský úřad v Berouně, odbor územního plánování. Jedná se o obecný dokument, který již může obsahovat priority a základní požadavky pro vlastní tvorbu územního plánu.

Po schválení „zadání územního plánu“ zastupitelstvem obce proběhne výběrové řízení na projektanta, který bude vlastní územní plán vytvářet.

Nový územní plán musíme podle stavebního zákona schválit do konce roku 2020. Je to pro nás tedy povinnost, ale zároveň i příležitost k aktualizaci původního územního plánu z roku 2004. Územní plán je zásadní dokument určující rozvoj obce v následujících desetiletích. Proto budeme chtít územní plán vytvářet v úzké spolupráci s Vámi občany. Nápady a podněty budou moci občané posílat po projednání „zadání územního plánu“.

 


Archiv dokumentů

Změna č. 2 územního plánu obce Mezouň

Vydání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň bylo schváleno usnesením č. 4/2011 na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. září 2011.

Aktualizováno: 6. října 2011

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu byl schválen

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 25. března 2010.

Schválené dokumenty:

Aktualizováno: 12. dubna 2010

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu

Pořízení návrhu změny č. 2 schválilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. března 2009.

Návrhy ke stažení:

Schválený územní plán (rok 2004)

Územní plán obce byl schválen usnesením č. 9/2004 na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. října 2004.

Dokumenty ke stažení: