Územní plán obce Mezouň

Nový územní plán

Na posledním prosincovém zasedání dne 18.12.2017 rozhodlo zastupitelstvo o pořízení nového územního plánu obce.

Nyní jsme na úplném začátku, kdy se vytváří teprve tzv. „zadání územního plánu“, které pro nás zpracovává Městský úřad v Berouně, odbor územního plánování. Jedná se o obecný dokument, který již může obsahovat priority a základní požadavky pro vlastní tvorbu územního plánu.

 


Archiv dokumentů

Změna č. 2 územního plánu obce Mezouň

Vydání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň bylo schváleno usnesením č. 4/2011 na zasedání obecního zastupitelstva dne 27. září 2011.

Aktualizováno: 6. října 2011

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu byl schválen

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Mezouň byl schválen na zasedání zastupitelstva dne 25. března 2010.

Schválené dokumenty:

Aktualizováno: 12. dubna 2010

Návrh zadání změny č. 2 územního plánu

Pořízení návrhu změny č. 2 schválilo obecní zastupitelstvo na svém zasedání dne 24. března 2009.

Návrhy ke stažení:

Schválený územní plán (rok 2004)

Územní plán obce byl schválen usnesením č. 9/2004 na zasedání obecního zastupitelstva dne 12. října 2004.

Dokumenty ke stažení: