Doklady

Občanský průkaz

  • Kde: libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části
  • Jak: Vydání občanského průkazu (odkaz na Mvcr.cz)

Cestovní doklad (pas)

  • Kde: libovolný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze u kteréhokoliv úřadu městské části
  • Jak: Vydání cestovního dokladu (odkaz na Mvcr.cz)

Související odkazy: