Obecně závazné vyhlášky

V této rubrice naleznete platné obecně závazné vyhlášky obce Mezouň. Podle zákona č. 35/2021 Sb. musí být nově všechny obecně závazné vyhlášky obcí zveřejňovány též ve Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků. Jedná se o vyhlášky schválené po 1. lednu 2022.

Níže naleznete 7 platných vyhlášek:

  1. obecně závazná vyhláška obce Mezouň, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě (1/2024)
  2. o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (2023)
  3. o stanovení obecního systému odpadového hospodářství (2021)
  4. o místních poplatcích (2019)
  5. o nočním klidu (2016)
  6. o pohybu psů na veřejném prostranství (2014)
  7. o vyhlášení Územního plánu Mezouň (2004)

Přehled platných obecně závazných vyhlášek:

Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2024, kterou se stanovuje úhrada vodného ve dvousložkové formě

účinnost od 31.1.2024

Obsah vyhlášky: Vyhláška stanoví u všech nemovitostí připojených na vodovod na území obce Mezouň úhradu vodného ve dvousložkové formě (tj. pevná cena za vodoměr a dále za množství dodané vody)

Vyhláška ke stažení:


Obecně závazná vyhláška č. 1/2023, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

účinnost od 10. března 2023

Obsah vyhlášky: určuje sazbu poplatku za komunální odpad ve výši 0,875 Kč / litr; občané platí dle skutečného množství vyprodukovaného odpadu.

Vyhláška 1/2023 ke stažení:


Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

účinnost od 1. ledna 2022

Obsah vyhlášky: určuje rozsah a způsob třídění odpadů v obci, tzn. nakládání s těmito druhy odpadu: papír, sklo, plasty, nápojové kartony, kovy, jedlé oleje a tuky, nebezpečné odpady, bioodpady, směsný komunální odpad, velkoobjemový odpad, stavební odpad; dále řeší předcházení vzniku odpadu: oděvy, obuv, kabelky, tašky, batohy, hračky pro děti, bytový textil.

Vyhláška 2/2021 ke stažení:


Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích (pdf 1,6 MB)
účinnost od 1. ledna 2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu (pdf 223 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (pdf 378 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o vyhlášení územního plánu obce Mezouň (pdf 65 kB)