Obecní vyhlášky

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místních poplatcích – účinnost od 1. ledna 2020

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu (pdf 223 kB)

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezouň (pdf 192 kB) – účinnost od 1. ledna 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (pdf 378 kB) – účinnost od 23. dubna 2014

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o vyhlášení územního plánu obce Mezouň (pdf 65 kB)