Formuláře | Kalendář akcí | Kontakty | Mapa webu | Online služby | Potřebuji vyřídit | Úřední deska | Řešení krizových situací a prevence
 

OBEC MEZOUN - oficialni web obce

Přibližná poloha Mezouně na mapce ČR

Mezůnov, Mesanie, Mesaun... Všemi těmito názvy prošla jedna vesnička, jejíž katastr se rozkládá na 306 hektarech pár kilometrů severně od Českého krasu mezi Prahou a Berounem. Její název se nakonec ustálil na jméně Mezouň.

 


Aktuální informace:

Mezouň - oficiální web obce

Uzavírka silnice III/10126 od Krahulova z důvodu výstavby kanalizace

UzavírkaZ důvodu výstavby kanalizace dojde od 2. května 2017 do 27. srpna 2017 k uzavírce silnice od Krahulova do Mezouně (ke křižovatce U Křížku). Objízdná trasa bude vedena přes Krahulov a Letník. Zcela uzavřený úsek cca 100-200 metrů se bude postupně posouvat dle postupu prací. Podrobnosti viz veřejná vyhláška odboru dopravy a správních agend MěÚ Beroun (pdf 718 kB).

 

Informační schůzka ke kanalizaci - 26.4.2017

Zveme občany, kteří mají zájem dozvědět se další podrobnosti ohledně stavby kanalizace v naší obci, aby se dostavili ve středu 26.4.2017 na informační  schůzku s představiteli stavební a projektové firmy. Jednání se koná od 17 hodin v Mezouňské krčmě.

Přítomni budou:

 • Za firmu  Zepris s.r.o.: Ing. P. Jaroměřský – stavbyvedoucí
 • Za firmu V.I.S. s.r.: Ing. R. Hřivňacký   – projektant
 • Ing. T. Melichar: technický dozor stavby
 • Zástupci obce: H. Braunová
 

Výběrové řízení: obec Nučice - administrativní pracovník / matrikář / pracovník evidence obyvatel, CZECHPOINTU

Více viz inzerát (pdf 356 kB).

 

Mezouňský oběžník č. 17 - březen 2017

Přehled témat: výstavba kanalizace; výstavba chodníků; rozpočet obce na rok 2017; poplatek za psy; nabídka na svoz bioodpadů a další. Oběžník č. 17 ke stažení (pdf 496 kB).

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 3.4.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce se koná v pondělí 3.4.2017 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání;
 2. Dotace z fondů Středočeského kraje;
 3. Darovací smlouva na opravu infrastruktury p.Moravec;
 4. Dodatek č.1 ke smlouvě s VaK Beroun, a.s. o provozování vodovodu a dodatek č.1 ke smlouvě s VaK Beroun, a.s. o provozování splaškové kanalizace;
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene na vedení inž. sítí s ČEZ Distribuce na poz.č.parc. 406;
 6. Finanční výbor - informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017;
 7. Kontrolní výbor - informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017;
 8. Inventarizace obce za r. 2016;
 9. Smlouvy s občany na poskytnutí příspěvku na infrastrukturu;
 10. Ostatní: PD komunikace Na Marjánce (Vys.Újezd); Komunikace Na Lvech – nové projednávání ke staveb. povolení; PD pro dodatečné povolení stavby chaty č.parc. 67/2 p.Havlíček.
 

Obnovení provozu kontejnerů na velkoobjemový odpad

kontejnerOd neděle 2. dubna 2017 bude obnoven pravidelný provoz velkoobjemových kontejnerů. Kontejner u cesty do Háje bude vždy otevřen ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin. Druhý kontejner u staré hasičské zbrojnice (U Křížku) bude otevřen ve čtvrtek od 16:00 do 16:45 a v neděli od 11 do 12 hodin.

 

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2017

VykřičníkV roce 2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu v těchto termínech: sobota 3. června 2017 a sobota 2. září 2017. Přesný čas a místo budou v předstihu upřesněny.

 

Nabídka na svoz bioodpadů pro rok 2017

Popelnice na bioodpadObecní úřad Mezouň nabízí i v roce 2017 občanům vývoz bioodpadu pomocí hnědých popelnic. Ceny jsou vč. DPH a obsahují bezplatný pronájem hnědé popelnice.

Popelnice 140 litrů – 711 Kč za sezónu
Popelnice 240 litrů – 917 Kč za sezónu

Sezóna = od 4. dubna do 28. listopadu 2017 (1x za 14 dnů - svozový den každé sudé úterý). Zde jsou ke stažení termíny svozu pro rok 2017 (pdf 179 kB).

Roční poplatek za svoz bioodpadů je nutné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet 6621131/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište "biopopelnice 2017" příp. i vaše jméno).

Noví zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, čp. 72, telefonicky na tel. 311 675 198 nebo na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Stačí nahlásit jméno, adresu a velikost popelnice (140 nebo 240 litrů).

Důležité upozornění: nově musí být na popelnici nalepena známka na rok 2017. Známku obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplatku za svozy na celý rok.

 

Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 7.2.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 7. února 2017.

Na programu bylo následující: rozpočet obce na rok 2017; rozpočet MŠ na rok 2017; rozpočtový výhled obce na roky 2018-2020; rozpočet regionu Český kras - Pláně a DSO VYKO na rok 2017; dodatek stanov č. 1 regionu Český kras - Pláně; dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace; odvolání k výměru za užívání veřejného prostranství; mimořádná veterinární opatření; spoluúčast na provozování pošty na Vysokém Újezdě; komunikace Na Lvech; komunikace a inženýrské sítě na poz. č.parc. 103/8; rekonstrukce domu čp. 89; ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku před domem čp. 43.

 

Poplatek ze psů na rok 2017

psiUpozorňujeme majitele psů, že splatnost poplatku ze psů je 30. března 2017. Poplatek činí za prvního psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Zaplatit je možné v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Platí se za psy starší 3 měsíců. Více se dozvíte na stránce Poplatek ze psů.

 

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - PTAČÍ CHŘIPKA

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v obci Hlásná Třebáň. Obec Mezouň zařazena do tzv. pásma dozoru, kde je nutné provést soupis všech komerčních chovatelů drůbeže.

V pásmu dozoru se nařizuje:

 1. zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
 2. zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
 3. dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
 4. neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný.
 5. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají: žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství a/nebo přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
 6. zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
 7. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
 8. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

Plné znění nařízení (pdf 624 kB).

 

Základní informace

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Počet obyvatel: 562
Počet domů: 197

Více o obci..

Obecní úřad Mezouň
Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
Tel. a fax: 311 675 198
E-mail: obec@mezoun.cz
IČ: 00233587

Více o OÚ Mezouň..

Kalendář akcí

Novinky na úřední desce

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních ko...

Vyvěšeno: 26.4.2017

Výběrové řízení obec Nučice - administrativní prac...

Vyvěšeno: 4.4.2017

Shromáždění starostů DSO VYKO - veřejné zasedání,...

Vyvěšeno: 4.4.2017

Důležité odkazy

Krizové situace a prevence

Doporučujeme

MŠ Mezouň

Spolek KSK Mezouň z.s.


MAS Jihozápad - cesta k lidem


Amatérská meteostanice
VYSOKÝ ÚJEZD:
 Vysoký Újezd

Odběr novinek

Příjem

Přihlášení

Statistika přístupů TOPlist