Formuláře | Kalendář akcí | Kontakty | Mapa webu | Online služby | Potřebuji vyřídit | Úřední deska | Řešení krizových situací a prevence
 

OBEC MEZOUN - oficialni web obce

Přibližná poloha Mezouně na mapce ČR

Mezůnov, Mesanie, Mesaun... Všemi těmito názvy prošla jedna vesnička, jejíž katastr se rozkládá na 306 hektarech pár kilometrů severně od Českého krasu mezi Prahou a Berounem. Její název se nakonec ustálil na jméně Mezouň.

 


Aktuální informace:

Mezouň - oficiální web obce

Obnovení provozu kontejnerů na velkoobjemový odpad

kontejnerOd neděle 2. dubna 2017 bude obnoven pravidelný provoz velkoobjemových kontejnerů. Kontejner u cesty do Háje bude vždy otevřen ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin. Druhý kontejner u staré hasičské zbrojnice (U Křížku) bude otevřen ve čtvrtek od 16:00 do 16:45 a v neděli od 11 do 12 hodin.

 

Svoz nebezpečného odpadu v roce 2017

VykřičníkV roce 2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu v těchto termínech: sobota 3. června 2017 a sobota 2. září 2017. Přesný čas a místo budou v předstihu upřesněny.

 

Nabídka na svoz bioodpadů pro rok 2017

Popelnice na bioodpadObecní úřad Mezouň nabízí i v roce 2017 občanům vývoz bioodpadu pomocí hnědých popelnic. Ceny jsou vč. DPH a obsahují bezplatný pronájem hnědé popelnice.

Popelnice 140 litrů – 711 Kč za sezónu
Popelnice 240 litrů – 917 Kč za sezónu

Sezóna = od 4. dubna do 28. listopadu 2017 (1x za 14 dnů - svozový den každé sudé úterý). Zde jsou ke stažení termíny svozu pro rok 2017 (pdf 179 kB).

Roční poplatek za svoz bioodpadů je nutné uhradit v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet 6621131/0100 (jako variabilní symbol uveďte číslo popisné a do zprávy pro příjemce napište "biopopelnice 2017" příp. i vaše jméno).

Noví zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, čp. 72, telefonicky na tel. 311 675 198 nebo na e-mailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Stačí nahlásit jméno, adresu a velikost popelnice (140 nebo 240 litrů).

Důležité upozornění: nově musí být na popelnici nalepena známka na rok 2017. Známku obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplatku za svozy na celý rok.

 

Zápis č. 1/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 7.2.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 7. února 2017.

Na programu bylo následující: rozpočet obce na rok 2017; rozpočet MŠ na rok 2017; rozpočtový výhled obce na roky 2018-2020; rozpočet regionu Český kras - Pláně a DSO VYKO na rok 2017; dodatek stanov č. 1 regionu Český kras - Pláně; dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodovodu a kanalizace; odvolání k výměru za užívání veřejného prostranství; mimořádná veterinární opatření; spoluúčast na provozování pošty na Vysokém Újezdě; komunikace Na Lvech; komunikace a inženýrské sítě na poz. č.parc. 103/8; rekonstrukce domu čp. 89; ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku před domem čp. 43.

 

Poplatek ze psů na rok 2017

psiUpozorňujeme majitele psů, že splatnost poplatku ze psů je 30. března 2017. Poplatek činí za prvního psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Zaplatit je možné v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na účet 6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné. Platí se za psy starší 3 měsíců. Více se dozvíte na stránce Poplatek ze psů.

 

Nařízení státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - PTAČÍ CHŘIPKA

Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy v obci Hlásná Třebáň. Obec Mezouň zařazena do tzv. pásma dozoru, kde je nutné provést soupis všech komerčních chovatelů drůbeže.

V pásmu dozoru se nařizuje:

 1. zákaz přemístění drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec v pásmu dozoru bez souhlasu krajské veterinární správy. Tento zákaz se však nevztahuje na tranzitní přepravu přes pásmo dozoru při přepravě v silniční a železniční dopravě, pokud se tato přeprava uskuteční bez překládky nebo bez zastávky;
 2. zákaz pohybu drůbeže, kuřic před snáškou, jednodenních kuřat a vajec do hospodářství, jatek, balíren nebo podniků na výrobu vaječných výrobků, které se nacházejí mimo pásmo dozoru. Odchylky (výjimky) z tohoto zákazu může povolit krajská veterinární správa na základě žádosti.
 3. dodržování přiměřených opatření biologické bezpečnosti každou osobou vstupující do hospodářství nebo je opouštějící za účelem zabránění rozšíření aviární influenzy,
 4. neprodlené vyčištění a dezinfekce dopravních prostředků a zařízení používaných k přepravě drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí, kadáverů, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou látkou 1%-ní roztok peroxysulfát draselný.
 5. zákaz vstupu drůbeže, jiného ptactva chovaného v zajetí nebo domácích druhů savců do hospodářství nebo jeho opuštění bez souhlasu krajské veterinární správy. Toto omezení však neplatí pro domácí druhy savců, kteří mají přístup pouze do obytných prostorů v hospodářství, v nichž nemají: žádný kontakt s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí, které se nacházejí v tomto hospodářství a/nebo přístup k žádným klecím nebo prostorům, v nichž jsou tato drůbež nebo jiné ptactvo chované v zajetí chovány;
 6. zákaz přemísťování nebo rozmetání použité podestýlky, hnoje nebo kejdy bez souhlasu krajské veterinární správy;
 7. zákaz pořádání výstav, přehlídek, trhů, soutěží a jiných svodů drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí;
 8. zákaz vypouštění drůbeže za účelem zazvěření.

Plné znění nařízení (pdf 624 kB).

 

Nabídka práce - recepční Albatross Golf Resort

Více viz inzerát (pdf 577 kB)

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva - 7.2.2017

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v úterý 7. února od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na programu je následující:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
 2. Rozpočet obce na rok 2017
 3. Rozpočtový výhled na rok 2018-2019
 4. Rozpočet DSO Český kras – Pláně na rok 2017
 5. Rozpočet DSO VYKO na rok 2017
 6. Region Český kras Pláně – schválení dodatku
 7. Dodatky č. 1 k uzavřeným smlouvám o provozování vodovodu a kanalizace
 8. Ostatní
 

Zápis č. 10/2016 ze zasedání zastupitelstva obce dne 19.12.2016

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 10/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 19. prosince 2016.

Na programu bylo následující: rozpočtové provizorium rozpočtu obce Mezouň na rok 2017; rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na rok 2016; příprava rozpočtu obce na rok 2017; výběrové řízení na technický dozor investora a výkon koordinátora BOZP pro akci „Mezouň - splašková kanalizace“; projektová dokumentace na stavbu chodníků; VAK Beroun změna ceny vodného a stočného – informace; Technické služby Beroun, s.r.o. – zvýšení cen za likvidaci odpadů; otevření kasičky s dobrovolnými příspěvky z akce „rozsvěcení vánočního stromečku“.

 

Varování ČHMÚ - silná ledovka 30. a 31. ledna 2017

VykřičníkVarování na jev: SILNÁ LEDOVKA (VYSOKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha, Středočeský, Karlovarský, Plzeňský, Ústecký kraj.
Od pondělí 30.01.2017 15:00  do úterý 31.01.2017 20:00.

V pondělí během odpoledne a večera očekáváme v Čechách postupně od západu sněžení, které bude přecházet ve sníh s deštěm nebo i mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. Srážky budou pokračovat i v noci na úterý a v úterý přes den, přičemž v západních, středních a jižních Čechách bude převládat sníh s deštěm nebo mrznoucí déšť s tvorbou silné ledovky. Ledovka se bude vytvářet nejen na komunikacích, ale i na stromech, stožárech, drátech elektrického vedení apod.

 

Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - aviární influenzy (ptačí chřipka)

Více informací viz úřední deska: http://www.mezoun.cz/obecni-urad/uredni-deska-mezoun/dokument/401-mvokver.html.

 

Základní informace

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Počet obyvatel: 562
Počet domů: 197

Více o obci..

Obecní úřad Mezouň
Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
Tel. a fax: 311 675 198
E-mail: obec@mezoun.cz
IČ: 00233587

Více o OÚ Mezouň..

Kalendář akcí

Novinky na úřední desce

Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimo...

Vyvěšeno: 15.3.2017

Konkurz na ředitele ZŠ Liteň

Vyvěšeno: 8.3.2017

Mezouň - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob...

Vyvěšeno: 21.2.2017

Důležité odkazy

Krizové situace a prevence

Doporučujeme

MŠ Mezouň

Spolek KSK Mezouň z.s.


MAS Jihozápad - cesta k lidem


Amatérská meteostanice
VYSOKÝ ÚJEZD:
 Vysoký Újezd

Odběr novinek

Příjem

Přihlášení

Statistika přístupů TOPlist