Formuláře | Kalendář akcí | Kontakty | Mapa webu | Online služby | Potřebuji vyřídit | Úřední deska | Řešení krizových situací a prevence
 

OBEC MEZOUN - oficialni web obce

Přibližná poloha Mezouně na mapce ČR

Mezůnov, Mesanie, Mesaun... Všemi těmito názvy prošla jedna vesnička, jejíž katastr se rozkládá na 306 hektarech pár kilometrů severně od Českého krasu mezi Prahou a Berounem. Její název se nakonec ustálil na jméně Mezouň.

 


Aktuální informace:

Mezouň - oficiální web obce

Sběr nebezpečného odpadu - 3.6.2017

V sobotu 3. června 2017 se uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Sběr bude probíhat v době od 10.15  do 11.00 hodin v prostoru u rybníka.

Za  nebezpečný  odpad  jsou   považovány tyto odpady: Televize,  ledničky,  barvy,  rozpouštědla, baterie a akumulátory, zářivky, pesticidy, monitory, PC atd. Pro  občany trvale bydlící v obci je tato služba zdarma, pro ostatní zájemce je cena určena dle ceníku Technických služeb Beroun.

 

Dočasná změna trasy autobusové linky 311 (sobota 27.5.2017)

V sobotu 27. května 2017 bude zrušena autobusová zastávka Mořina, Mořina-obecní úřad, Mořina-odbočka lom (tzn. zastávka pod návsí + zastávka na návsi + zastávka u Velké Ameriky). Zastávka Mořina-U pěchotů bude zachována (tj. zastávka na hlavní silnici u školy).

Více viz Informace ROPID (pdf 191 kB).

 

Projektová dokumentace - kanalizační přípojky

Projekt na kanalizační přípojky naleznete v rubrice Obecní úřad / kanalizace.

 

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce - 9.5.2017

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v úterý 9.5.2017 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
 2. Propojení vodovodu a kanalizace – Rastas, s.r.o.
 3. Kanalizační přípojky – ZD Mořina, žádost o odprodej pozemku obce
 4. Koupě poz.č.parc. 402/9
 5. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na r. 2017
 6. ZŠ Loděnice – příspěvek na přístavbu
 7. Žádosti o dotace na činnost spolků
 8. Finanční výbor – informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017
 9. Kontrolní výbor – informace o činnosti v r. 2016 a plán práce na r. 2017
 10. Odpisy – odpisový plán r. 2017
 11. Ostatní
 

Změna trasy autobusové linky 311 od 10.5.2017

AutobusZ důvodu výstavby kanalizace v Mezouni a uzavírky silnice III/10126 z Krahulova dochází od středy 10.5.2017 do odvolání (předpoklad konec srpna 2017) ke změně trasy linky 311. Linka bude vedena po odklonové trase přes dočasně zřízenou zastávku Mezouň, Letník. Zastávka Nučice, žel. zast. a Mezouň jsou zrušeny. Podrobnosti a mapka (pdf 331 kB).

 

Zápis č. 2/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 3.4.2017

Obecní úřad MezouňDo rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 2/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 3. dubna 2017.

Na programu bylo následující: dotace z fondů Středočeského kraje; darovací smlouva na infrastrukturu p. Moravec; dodatek č. 1 ke smlouvě s VaK Beroun - vovovod, kanalizace; smlouva o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ - poz.č.parc. 406; inventarizace za rok 2016; smlouvy s občany o poskytnutí příspěvku na infrastrukturu obce; komunikace, inženýrské sítě a dělení pozemků pro výstavbu 3 domů na poz. č. parc. 312/60, 312/61, 312/62 a 312/63; komunikace Na Lvech - nové projednávání ke stavebnímu povolení; odvodnění pozemku p. Bauer; přístupová komunikace do lokality Na Kopanině; stanovení podmínek financování vodovodu, vodovodních a kanalizačních přípojek v lokalitě Na Kopanině.

 

Výstavba kanalizace - základní informace a nejčastější dotazy

V rubrice "Obecní úřad / Kanalizace" je nově ke stažení Přehled základních informací a nejčastějších dotazů k výstavbě kanalizace, který jsme zpracovali po informační schůzce 26. dubna 2017. Přehled budeme průběžně aktualizovat.

 

Uzavírka silnice III/10126 od Krahulova z důvodu výstavby kanalizace

UzavírkaZ důvodu výstavby kanalizace dojde od 2. května 2017 do 27. srpna 2017 k uzavírce silnice od Krahulova do Mezouně (ke křižovatce U Křížku). Objízdná trasa bude vedena přes Krahulov a Letník. Zcela uzavřený úsek cca 100-200 metrů se bude postupně posouvat dle postupu prací. Podrobnosti viz veřejná vyhláška odboru dopravy a správních agend MěÚ Beroun (pdf 718 kB).

Upozornění: termín zahájení se může posunout až na 10. května 2017 (kvůli zajištění výluky na autobusové lince 311).

 

Informační schůzka ke kanalizaci - 26.4.2017

Zveme občany, kteří mají zájem dozvědět se další podrobnosti ohledně stavby kanalizace v naší obci, aby se dostavili ve středu 26.4.2017 na informační  schůzku s představiteli stavební a projektové firmy. Jednání se koná od 17 hodin v Mezouňské krčmě.

Přítomni budou:

 • Za firmu  Zepris s.r.o.: Ing. P. Jaroměřský – stavbyvedoucí
 • Za firmu V.I.S. s.r.: Ing. R. Hřivňacký   – projektant
 • Ing. T. Melichar: technický dozor stavby
 • Zástupci obce: H. Braunová
 

Výběrové řízení: obec Nučice - administrativní pracovník / matrikář / pracovník evidence obyvatel, CZECHPOINTU

Více viz inzerát (pdf 356 kB).

 

Mezouňský oběžník č. 17 - březen 2017

Přehled témat: výstavba kanalizace; výstavba chodníků; rozpočet obce na rok 2017; poplatek za psy; nabídka na svoz bioodpadů a další. Oběžník č. 17 ke stažení (pdf 496 kB).

 

Základní informace

Kraj: Středočeský
Okres: Beroun
Počet obyvatel: 562
Počet domů: 197

Více o obci..

Obecní úřad Mezouň
Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
Tel. a fax: 311 675 198
E-mail: obec@mezoun.cz
IČ: 00233587

Více o OÚ Mezouň..

Kalendář akcí

Novinky na úřední desce

Dočasná změna trasy autobusové linky 311 (sobota 2...

Vyvěšeno: 25.5.2017

Účetní závěrka obce Mezouň za rok 2016

Vyvěšeno: 23.5.2017

Návrh závěrečného účtu obce Mezouň za rok 2016...

Vyvěšeno: 22.5.2017

Důležité odkazy

Krizové situace a prevence

Doporučujeme

MŠ Mezouň

Spolek KSK Mezouň z.s.


MAS Jihozápad - cesta k lidem


Amatérská meteostanice
VYSOKÝ ÚJEZD:
 Vysoký Újezd

Odběr novinek

Příjem

Přihlášení

Statistika přístupů TOPlist