Berounský tunel

Pasportizace vodních zdrojů a vrtů tepelných čerpadel

Informace Správy železnic týkající se plánované výstavby Berounského tunelu:

Správa železnic, státní organizace je investorem veřejně prospěšné stavby dráhy vedené pod názvem „Novostavba trati Praha-Smíchov-Beroun“ (dále jen Tunel“), jejíž povolování se řídí
zákonem č.416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury.

Pro projekční práce a následnou realizaci Tunelu je důležité provést pasportizaci vodních zdrojů a pasportizaci vrtů tepelných čerpadel v okolí budoucího staveniště. Pasportizace je prováděna za účelem dokumentace a ochrany vodních zdrojů a vrtů tepelných čerpadel jednotlivých vlastníků tak, aby bylo možné určit míru ovlivnění vodních zdrojů a čerpadel výstavbou. Pasportizace je prováděna zástupci společnosti GeoTec–GS, a.s. a bude probíhat v květnu až červenci 2024.

Vaše spoluobčany bude společnost GeoTec–GS, a.s. kontaktovat následně po vyhlášení obcí vhozením dopisu do schránek dotčených vlastníků. Je nutné také upozornit na skutečnost, že pokud společnosti GeoTec–GS, a.s. neumožní  oslovení vlastníci provést pasportizaci, bude na ně nahlíženo jako na vlastníky bez ovlivnitelného vodního zdroje/tepelného čerpadla a pokud dojde k nenávratnému ovlivnění vodního zdroje/tepelného čerpadla, které neumožnili sledovat pasportizací, nebudou moci být zahrnuti do řízení o náhradě.

Související dokumenty: