Ohlášení záboru

Pouze pro zábor 1-7 dnů (pro občany a firmy z Mezouně)

skládka/překládka materiálu, kontejner, lešení apod.

Více o užívání veřejného prostranství viz rubrika Pro občany / Poplatky / Užívání veřejného prostranství.