Zastupitelstvo obce 2022-2026

Aktuální složení zastupitelstva obce k 3. lednu 2023:

Daniel Kokrda Kokrda Daniel Bc.
místostarosta
dan.kokrda@mezoun.cz
Kokrda Martin
předseda kontrolního výboru
Miroslav Peleška Peleška Miroslav
starosta
starosta@mezoun.cz
Petr Poláček Poláček Petr
Veronika Thomasová Thomasová Veronika
  Vetchý Lukáš
zastupitel od 3. ledna 2023 po rezignaci Hany Braunové
Jitka Wagnerová Wagnerová Jitka Ing.
předsedkyně finančního výboru

Související odkazy: