Znak obce

Znak obce Mezouň

Vlajka obce Mezouň

Autorem znaku a vlajky je Ing. Arnošt Drozd. Znak byl schválen v Podvýboru pro heraldiku a vexilologii PSP ČR dne 24. listopadu 2014.

Popis znaku (blason):

Zeleno-stříbrně vpravo polcený štít. Vpravo stříbrná hůl s křížkem, vlevo červený džbán.

Odůvodnění (heslovitě s uvedenými odkazy na užitou symboliku):

  • kříž – jeden z atributů sv.Jana Křtitele (v roce 1025 připadl Mezounův dvorec s několika okolními chalupami Ostrovskému klášteru sv. Jana Křtitele u Davle na ostrově sv. Kiliána)
  • džbán – odkaz na dřívější četné hrnčírny v obci a významnou těžbu keramických jílů a hlinek v katastru obce
  • stříbrná tinktura – odkaz na čisté okolní prostředí
  • zelená barva – odkaz na zemědělský charakter obce a okolní pastviny

Související odkazy: