Czech POINT

Co je Czech POINT?

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projekt, jehož cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. Hlavním cílem je zvýšení komfortu pro občana, aby nemusel obíhat různé úřady a vyřídil spoustu věcí na jednom místě. Je zde možné získat a nechat ověřit výpisy z veřejných i neveřejných informačních systémů, nechat úředně ověřit různé listiny a dokumenty atd.

Jaké služby Czech POINT poskytuje?

  • Výpis z Katastru nemovitostí
  • Výpis z Obchodního rejstříku
  • Výpis z Živnostenského rejstříku
  • Výpis z Rejstříku trestů
  • Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
  • Výpis z bodového hodnocení řidiče
  • Výpis z insolvenčního rejstříku

Kompletní přehled naleznete přímo na webu Czechpoint.cz – přímý odkaz: http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/sluzby/

Kde je nejbližší Czech POINT?

  • Městský úřad Rudná (ceník, úřední odiny a další informace o službách viz web MÚ Rudná)
  • Obecní úřad Nučice (ceník, úřední hodiny a další informace o službách viz web obce Nučice)