Místní názvy v Mezouni

V roce 1963 dokončil bývalý kronikář Alois Bláha přílohu k obecní kronice s číslem III., která nese název „Pomístná jména obce Mezouně„. Zde zachytil místní názvy tehdy běžně používané ale i zaniklé. Celkem jich bylo téměř čtyřicet.

Po téměř padesáti letech se některé z nich zachovaly: např. Letník, Na Špejchaře, V Lukách, V Pískách a další. Některé názvy dnes používají už jen starší občané a jiné vznikly nově během posledních deseti let: např. Pod Hájem či U Poldru.

Přehled běžně používaných místních názvů v roce 2011 je uveden níže. Přesto pokud vám nějaký název zde bude chybět a myslíte si, že by měl být zařazen mezi běžně používané, tak nám dejte vědět na adresu dan.kokrda@mezoun.cz.

V rubrice Historie obce si můžete dále prohlédnout přehled zaniklých místních názvů.

 

Hačka

Les táhnoucí se od Mezouně směrem na Loděnice. Na jižním okraji lesa se nachází nejvyšší bod Mezouně 425 m. n. m.

Letník

Severovýchodní část obce, která byla dříve označována jako samostatná osada. Po vzniku Mezúnova dvorce zde byly vybudovány hospodářské budovy, kde se chovaly jalovice a telata. Tyto budovy se nazývaly teletníky a odtud vznikl i název místní části. Později po zrušení dvora zde vznikaly samostatné statky (čp. 29 až 35).

Mlíčník (též Mličník)

Studánka na návsi, která zde slouží již od vzniku Mezúnova dvorce. Název vnikl od toho, že se zde chladilo ovčí mléko z ovčína, který se nacházel přes silnici v čp. 5. Studánka má velmi vydatný pramen, který dosud nikdy nevyschl. Na konci 19. století byla nad studánkou vybudována zděná budova.

Na Marjánce

Dříve samostatně stojící domy v jižní části mezouňského katastru, kde stával hostinec Josefa Čuby a hrnčírna Františka Žáčka. V roce 1950 zde bylo zřízeno státní kino. Hrnčírna byla zrušena v roce 1945 a hostinec v roce 1956. Dnes patří tyto budovy k Vysokému Újezdu. „Na Marjánce“ se dnes jmenuje ulice vedoucí od návsi směrem do Mezouně.

Na Špejchaře

Zastavěná část uprostřed obce s velkým prostranství, které tvořilo jádro původního Mezúnova dvorce. Název vznikl od velké budovy, která stojí v čele prostranství. Původně zde stála dřevěná sýpka, která byla později přestavěna na byty. V části domu byla provozována prozatímní hrnčírna bratří Žáčků. Později zde byl zřízen hostinec s tanečním sálem, který se až do jeho uzavření jmenoval „Na Špejchaře“.

Na Vyhlídce

Východní okraj obce u silnice směrem na Tachlovice a Nučice, kde stojí kamenný křížek. Je odtud pěkný výhled do okolí a odtud také vzniklo pojmenování. Dříve se zde říkalo také „U křížku na Letníku“.

Pod Hájem

Nová zástavba pod chatovou oblastí „V Háji“. Dříve zde bývaly pastviny a salaš zemědělského družstva. Podle toho se zde říkalo „U Salaše“.

Skalka

Větší remízek na hranici katastru Mezouně a Nučic mezi loukou a polem, které jsou označovány „Na Lbech“. Ještě přibližně před 30 lety zde byla velká jáma, která byla zavážena odpadem z obce. Dříve se zde říkávalo také „U Černejch skalky“.

U Čarodějnic

Rozšířená část cesty v jihozápadní části obce vedoucí od vesnice ke studánce „V Háji“, kde se do roku 1997 stavěly hranice u příležitosti pálení čarodějnic. Dodnes jsou sem sváženy celoročně větve a roští a páleny na velké hromadě vždy poslední dubnový den.

U Křížku

Křižovatka silnice ze vsi a Letníku na Vysoký Újezd a do lesa Březná. Stojí zde kamenný křížek, podle něhož je místní část nazvána. Dříve byly jednotlivé křížky pojmenovány, ale dnes stojí v obci pouze dva křížky – jeden „Na Vyhlídce“ a druhý právě zde.

U Poldru

Nový místní název, který vznikl po vybudování poldru v jižní části obce na pravé straně silnice na Vysoký Újezd. Spolu s budováním odvodnění od Vysokého Újezdu zde byla obnovena polní cesta. Dříve se dříve říkalo „V Úvoze“.

U Studánky

Místo se nachází v jižní části Háje, kde ve svahu pramení potok, který protéká údolím přes zahrady rekreační oblasti. K této studánce se pojí pověst, že sem ústila tajná chodba z blízkého zámku na Vysokém Újezdě.

U Šímy

Samostatně stojící budovy mezi hlavní silnicí Rudná–Loděnice a tratí. Je tak někdy označována i autobusová zastávka, která se oficiálně nazývá „Krahulov-rozcestí“. Místo se nachází již v nučickém katastru.

V Háji (též Háj)

Zalesněné údolí v západní části obce, z něhož je většina zastavěna rekreačními chatami. Údolím protéká potok, který pramení v jižním okraji Háje. Dříve Háj zasahoval až k západnímu okraji obce.

V Lukách (též Luka)

Původně tak bylo označováno pouze pole (dnes louka) za posledním domem na pravé straně silnice na Krahulov. Dnes se název používá jako místní část obce, kde stojí samostatně šest domů.

V Pískách

Místo se nachází v polovině silnice na Vysoký Újezd. Dříve zde bývala na levé straně silnice jáma po dobývání písku, která byla v letech 1961-1962 zasypána.

Vejrovna

Neobdělaný kus pole na vrcholku kopce v jihozápadní části katastru nedaleko nové výstavby u golfového hřiště na Vysokém Újezdě. Jedná se o druhý nejvyšší bod v mezouňském katastru (423 m.n.m.). Dříve zde byli používáni výři jako návnada při lovu dravců v době jejich přemnožení. Odtud také vznikl název místa.

Višňovka

Část lesa mezi novou zástavbou „Pod Hájem“ a lesem Hačka. Na okraji lesa u zarůstající pastviny rostou ještě dnes plané višně (třešně), od kterých také vzniklo pojmenování. Dříve se celé této oblasti říkalo též „V Jalovčinách“.

Zadní domka

Skupina domů podél dvou krátkých uliček v západní části obce. Pojmenování vzniklo zřejmě podle polohy domů, které se vzhledem ke staré zástavbě nedaleko návsi nacházely na okraji vesnice. Název se používá zřídka.

Související odkazy: