Likvidace a třídění odpadů

POPELNICE NA SMĚSNÝ ODPAD

 • Svoz popelnic probíhá každé pondělí. Platí se za skutečně provedené svozy (evidence pomocí čipu na popelnici).
 • Cena pro rok 2023 a pro rok 2024: 1 vývoz popelnice (110/120 l) = 105 Kč; 240 l = 210 Kč.
 • Popelnice se platí vždy po skončení kalendářního roku na účet obce  6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte „Popelnice 2023“ a příp. Vaše jméno nebo číslo samolepky – počet vývozů za rok 2023 zjistíte v následující tabulce: Přehled vývozů popelnic v roce 2023
 • Zde si můžete zkontrolovat svozy popelnic v roce 2024: https://www.mezoun.cz/prehled-vyvozu-popelnic-v-roce-2024/
 • Od září 2023 nově zajišťuje popelnice OÚ Mezouň (černá plastová na kolečkách o objemu 120 litrů). Zájemce obdrží popelnici s čipem a nálepkou s číslem – cena k 1.9.2023 je 1000 Kč za popelnici (čip je v tomto případě zdarma).
 • Pokud si chcete pořídit vlastní plastovou popelnici, tak musí být vhodná pro umístění čipu! Osvědčily se nám např. popelnice od spol. Mevatec, které splňují normu EN 840 (jejíž část EN 840-1 se týká technických požadavků a designu pro popelnice do 400 l). Po zaplacení čipu (k 1.9.2023 cena 100 Kč) zajistí čipování a umístění nálepky s číslem zaměstnanec obce. Pokud nebude možné kvůli špatnému typu popelnice čip umístit, tak nebude možné popelnici vyvážet!
 • Kovové popelnice o objemu 110 litrů obec nezajišťuje. Čipování těchto popelnic provádí svozová společnost AVE CZ. Po zaplacení čipu (k 1.9.2023 cena 100 Kč) je nutné domluvit na obecním úřadě termín pro čipování.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD

 • Provozní doba (pouze na objednání):
  • čtvrtek: 15-17 hodin
  • sobota: 10-12 hodin

  Pozor! Nově bude nutné svoz předem domluvit alespoň 1 den předem na tel. 734 607 727 (starosta).

 • Uložení odpadu je zpoplatněno (ceny od 21.2.2023): vozík za auto (dle velikosti): 500–1000 Kč; pytel 120 litrů: 100 Kč; stavební kolečko (dle velikosti): 80-100 Kč; stavební vědro: 15 Kč.
 • Mapka – umístění kontejnerů:

 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

Druh odpadu
Kam s ním Den svozu
plasty a nápojové obaly ukládají se do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadě, občané trvale hlášení mají nárok na 3 pytle zdarma (na 1 dům nebo 1 byt v rámci bytového domu) 1x měsíčně (poslední pondělí v měsíci)
papír modré kontejnery na tříděný odpad (ve všech kontejnerových hnízdech*) 1x týdně (pátek)
sklo zelené a bílé kontejnery na tříděný odpad (ve všech kontejnerových hnízdech*) dle potřeby
textil, obuv, hračky dle potřeby
kovy šedý kontejner je umístěný na třech místech (u prodejny Coop, u kravína a v Zadních domkách) dle potřeby
bioodpady svoz pomocí hnědých popelnic, ceny pro rok 2023 a 2024: malá popelnice 140 litrů = 900 Kč, velká popelnice 240 litrů = 1150 Kč

více informací: svoz biopopelnic v roce 2023

1x za 14 dnů (v úterý, sudý týden, duben až listopad)
oleje a tuky hnědá popelnice s nápisem „Oleje a tuky“  (u prodejny Coop a kravína), více o třídění olejů a tuků se dočtete zde: https://www.mezoun.cz/od-19-prosince-zavadime-sber-pouzitych-kuchynskych-oleju/ dle potřeby
elektroodpad (drobný), tonery, žárovky
červená popelnice na dvoře obecního úřadu (více o třídění vysloužilých elektrospotřebičů) dle potřeby
nebezpečný odpad a elektroodpad
mobilní svoz 2x za rok 30. března 2024 a 21. září 2024
baterie
 • červená popelnice na dvoře obecního úřadu
 • prodejna Coop
dle potřeby

 *) V Mezouni máme k 28.6.2024 celkem 6 tzv. „kontejnerových hnízd“: u prodejny Coopu, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína, na Letníku u Kuldásků, v Zadních domkách u Řeťovských, v lokalitě Pod Hájem a nově od 28.6.2024 V Lukách. Na dvoře obecního úřadu je dále od 19.1.2023 umístěna červená popelnice na elektroodpad a žlutá popelnice na plasty.

Související odkazy:

Kalendář svozů odpadu v roce 2024:

aktualizace k 29.2.2024