Likvidace a třídění odpadů

POPELNICE NA SMĚSNÝ ODPAD

 • svoz popelnic každé pondělí
 • platí se za skutečně provedené svozy (evidence pomocí čipu na popelnici)
 • cena pro rok 2022: 1 vývoz popelnice (110/120 l) = 96 Kč; 240 l = 192 Kč
 • cena pro rok 2023: 1 vývoz popelnice (110/120 l) = 105 Kč; 240 l = 210 Kč
 • od února 2023 je nutné mít na popelnici nový čip, který zajišťuje svozová společnost AVE
 • dále je nutné mít na popelnici nálepku s číslem (nálepka Mobisys), která umožní identifikaci při platbách za popelnice (nálepku zakoupíte na obecním úřadě za 100 Kč)
 • popelnici si musí občané pořídit na vlastní náklad, obecní úřad nezajišťuje (doporučujeme plastové na kolečkách 120/240 l; dále je možné použít i kovové popelnice)
 • popelnice se platí vždy po skončení kalendářního roku na účet obce  6621131/0100, variabilní symbol = číslo popisné, do zprávy pro příjemce uveďte „Popelnice 2022“ a příp. Vaše jméno nebo číslo samolepky – počet vývozů za rok 2022 zjistíte v následující tabulce: Přehled vývozů popelnic v roce 2022

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD

 • kontejner u cesty do Háje otevřen ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin
 • druhý kontejner u staré hasičské zbrojnice (U Křížku) otevřen ve čtvrtek od 16 do 17 hodin a v neděli od 11 do 12 hodin
 • uložení odpadu je zpoplatněno (ceny od 21.2.2023): vozík za auto (dle velikosti): 500–1000 Kč; pytel 120 litrů: 100 Kč; stavební kolečko (dle velikosti): 80-100 Kč; stavební vědro: 15 Kč
 • během zimních měsíců jsou kontejnery otevřeny pouze po předchozí dohodě (p. Polanský)
 • kontejnery nejsou otevřeny během svátků nebo během chladného a deštivého počasí

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

Druh odpadu
Kam s ním Den svozu
plasty a nápojové obaly ukládají se do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadě, občané trvale hlášení mají nárok na 3 pytle zdarma (na 1 dům nebo 1 byt v rámci bytového domu) 1x měsíčně (poslední pondělí v měsíci)
papír modré kontejnery na tříděný odpad (ve všech kontejnerových hnízdech*) 1x týdně (pátek)
sklo zelené a bílé kontejnery na tříděný odpad (ve všech kontejnerových hnízdech*) dle potřeby
textil, obuv, hračky dle potřeby
kovy šedý kontejner je umístěný na třech místech (u prodejny Coop, u kravína a v Zadních domkách) dle potřeby
bioodpady svoz pomocí hnědých popelnic, ceny pro rok 2023: malá popelnice 140 litrů = 900 Kč, velká popelnice 240 litrů = 1150 Kč

více informací: svoz biopopelnic v roce 2023

1x za 14 dnů (v úterý, sudý týden, duben až listopad)
oleje a tuky hnědá popelnice s nápisem „Oleje a tuky“  (u prodejny Coop a kravína), více o třídění olejů a tuků se dočtete zde: https://www.mezoun.cz/od-19-prosince-zavadime-sber-pouzitych-kuchynskych-oleju/ dle potřeby
elektroodpad (drobný), tonery, žárovky
červená popelnice na dvoře obecního úřadu (více o třídění vysloužilých elektrospotřebičů) dle potřeby
nebezpečný odpad a elektroodpad
mobilní svoz 2x za rok 24. června 2023 a 18. listopadu 2023
baterie
 • červená popelnice na dvoře obecního úřadu
 • prodejna Coop
dle potřeby

 *) V Mezouni máme 5 tzv. „kontejnerových hnízd“: u prodejny Coopu, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína, na Letníku u Kuldásků, v Zadních domkách u Řeťovských a dále v lokalitě Pod Hájem. Na dvoře obecního úřadu je dále od 19.1.2023 umístěna červená popelnice na elektroodpad a žlutá popelnice na plasty.

Související odkazy:

Kalendář svozů odpadu v roce 2023:

aktualizace k 28. 2. 2023