Likvidace a třídění odpadů

POPELNICE NA SMĚSNÝ ODPAD

 • svoz popelnic každé pondělí
 • platí se za skutečně provedené svozy (evidence pomocí RFID čipu na popelnici)
 • 1 vývoz popelnice (110/120 l) = 71 Kč vč. DPH
 • nálepku s RFID čipem zakoupíte na obecním úřadě za 100 Kč
 • popelnici si musí občané pořídit na vlastní náklad, obecní úřad nezajišťuje (je možné použít kovové i plastové kulaté 110/120 l, hranaté plastové na kolečkách 120/240 l)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD

 • kontejner u cesty do Háje otevřen ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin
 • druhý kontejner u staré hasičské zbrojnice (U Křížku) otevřen ve čtvrtek od 16:00 do 16:45 a v neděli od 11 do 12 hodin
 • uložení odpadu je zpoplatněno (ceny od 1.10.2017): kbelík 10 Kč, pytel 120 litrů 60 Kč, kolečko 60 Kč, vozík za auto podle velikosti 400-500 Kč
 • během zimních měsíců jsou kontejnery otevřeny pouze po předchozí dohodě (p. Polanský)
 • kontejnery nejsou otevřeny během svátků nebo během chladného a deštivého počasí

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

 • plasty a nápojové obaly (krabice od mléka, džusu apod.) se ukládají do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadě, svoz poslední pondělí v měsíci
 • papír a sklo lze uložit do kontejnerů na tříděný odpad na pěti místech v obci: u prodejny Jednoty, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína, na Letníku u Kuldásků, v Zadních domkách u Řeťovských a dále v lokalitě Pod Hájem (u Votápků)
 • staré oděvy je možné odkládat do bílého kontejneru u autobusové zastávky před prodejnou Jednoty. Od ledna 2020 nově červenozelený kontejner Klokánek u vjezdu do bývalého kravína.
 • železný šrot lze odkládat v prostorách staré hasičské zbrojnice U Křížku během otevíracích hodin kontejneru na velkoobjemový odpad
 • biodpady – OÚ nabízí svoz pomocí hnědých popelnic (ceny pro rok 2020: 140 litrů – 754 Kč za sezónu nebo 240 litrů – 957 Kč za sezónu). Ceny jsou vč. DPH a obsahují bezplatný pronájem hnědé popelnice. Svoz 1x za 14 dnů (sudé úterý) od dubna do října. Důležité upozornění: na popelnici musí být nalepena známka na rok 2020. Zde se dočtete více informací o svozu bioodpadů v roce 2020
 • jedlé oleje a tuky – olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo lze uložit na dvou místech v obci: u prodejny Jednoty, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína. Více o třídění olejů a tuků se dočtete zde: https://www.mezoun.cz/od-19-prosince-zavadime-sber-pouzitych-kuchynskych-oleju/

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 • svoz nebezpečného odpadu se koná vždy 2x za rok, vždy je ohlášen s předstihem obvyklým způsobem
 • za nebezpečný odpad jsou považovány televize, monitory, ledničky, barvy, mikrovlnné trouby, barvy, baterie apod.
 • termíny svozů pro rok 2020: sobota 27. června 2020 a sobota 31. října 2020 (čas a místo budou upřesněny)

EKO DVŮR BEROUN

Další možností je likvidace ve sběrném dvoře Technických služeb Beroun na adrese: Viničná 910, Beroun.

Web: http://www.tsberoun.cz/.

Související odkazy:

Svozový kalendář 2020: