Likvidace a třídění odpadů

POPELNICE NA SMĚSNÝ ODPAD

 • svoz popelnic každé pondělí
 • platí se za skutečně provedené svozy (evidence pomocí čipu na popelnici)
 • cena pro rok 2022: 1 vývoz popelnice (110/120 l) = 96 Kč; 240 l = 192 Kč
 • cena pro rok 2023: 1 vývoz popelnice (110/120 l) = 105 Kč; 240 l = 210 Kč
 • od února 2023 je nutné mít na popelnici nový čip, který zajišťuje svozová společnost AVE
 • dále je nutné mít na popelnici nálepku s číslem (nálepka Mobisys), která umožní identifikaci při platbách za popelnice (nálepku zakoupíte na obecním úřadě za 100 Kč)
 • popelnici si musí občané pořídit na vlastní náklad, obecní úřad nezajišťuje (je možné použít kovové i plastové kulaté 110/120 l, hranaté plastové na kolečkách 120/240 l)
 • nová služba: evidence svozů popelnic za rok 2021

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD

 • kontejner u cesty do Háje otevřen ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin
 • druhý kontejner u staré hasičské zbrojnice (U Křížku) otevřen ve čtvrtek od 16 do 17 hodin a v neděli od 11 do 12 hodin
 • uložení odpadu je zpoplatněno (ceny od 1.10.2017): kbelík 10 Kč, pytel 120 litrů 60 Kč, kolečko 60 Kč, vozík za auto podle velikosti 400-500 Kč
 • během zimních měsíců jsou kontejnery otevřeny pouze po předchozí dohodě (p. Polanský)
 • kontejnery nejsou otevřeny během svátků nebo během chladného a deštivého počasí

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

Druh odpadu
Kam s ním Den svozu
plasty a nápojové obaly ukládají se do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadě, občané trvale hlášení mají nárok na 3 pytle zdarma (na 1 dům nebo 1 byt v rámci bytového domu) 1x měsíčně (poslední pondělí v měsíci)
papír modré kontejnery na tříděný odpad (ve všech kontejnerových hnízdech*) 1x týdně (pátek)
sklo žluté a bílé kontejnery na tříděný odpad (ve všech kontejnerových hnízdech*) dle potřeby
textil, obuv, hračky dle potřeby
kovy šedý kontejner u prodejny Coop dle potřeby
bioodpady svoz pomocí hnědých popelnic, ceny pro rok 2023: malá popelnice 140 litrů = 900 Kč, velká popelnice 240 litrů = 1150 Kč 1x za 14 dnů (v období duben až listopad)
oleje a tuky hnědá popelnice s nápisem „Oleje a tuky“  (u prodejny Coop a kravína), více o třídění olejů a tuků se dočtete zde: https://www.mezoun.cz/od-19-prosince-zavadime-sber-pouzitych-kuchynskych-oleju/ dle potřeby
elektroodpad (drobný), tonery, žárovky
červená popelnice na dvoře obecního úřadu (více o třídění vysloužilých elektrospotřebičů) dle potřeby
nebezpečný odpad a velký elektroodpad
mobilní svoz 2x za rok termíny pro rok 2023 upřesníme
baterie
 • červená popelnice na dvoře obecního úřadu
 • prodejna Coop
dle potřeby

 *) V Mezouni máme 5 tzv. „kontejnerových hnízd“: u prodejny Coopu, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína, na Letníku u Kuldásků, v Zadních domkách u Řeťovských a dále v lokalitě Pod Hájem. Na dvoře obecního úřadu je dále od 19.1.2023 umístěna červená popelnice na elektroodpad a žlutá popelnice na plasty.

Související odkazy:

Kalendář svozů odpadu v roce 2023:

aktualizace k 5.1.2023