Likvidace a třídění odpadů

POPELNICE NA SMĚSNÝ ODPAD

 • svoz popelnic každé pondělí
 • platí se za skutečný odvoz (evidence pomocí čárového kódu na popelnici)
 • 1 vývoz popelnice (110 l nebo 120 l) 67 Kč (od 1.1.2019)
 • nálepku s čárovým kódem zakoupíte na obecním úřadě za 10 Kč (nová či výměna za poškozené – při výměně je nutné znát číslo čárového kódu)
 • popelnici si musí občané pořídit na vlastní náklad, obecní úřad nezajišťuje (je možné použít kovové kulaté 110 l, hranaté plastové na kolečkách 120 l nebo hranaté plastové na kolečkách 240 l)

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD

 • kontejner u cesty do Háje otevřen ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin
 • druhý kontejner u staré hasičské zbrojnice (U Křížku) otevřen ve čtvrtek od 16:00 do 16:45 a v neděli od 11 do 12 hodin
 • uložení odpadu je zpoplatněno (ceny od 1.10.2017): kbelík 10 Kč, pytel 120 litrů 60 Kč, kolečko 60 Kč, vozík za auto podle velikosti 400-500 Kč
 • během zimních měsíců jsou kontejnery otevřeny pouze po předchozí dohodě (p. Polanský)
 • kontejnery nejsou otevřeny během svátků nebo během chladného a deštivého počasí

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

 • plasty a nápojové obaly (krabice od mléka, džusu apod.) se ukládají do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadě, svoz poslední pondělí v měsíci
 • papír a sklo lze uložit do kontejnerů na tříděný odpad na pěti místech v obci: u prodejny Jednoty, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína, na Letníku u Kuldásků, v Zadních domkách u Řeťovských a dále v lokalitě Pod Hájem (u Votápků)
 • staré oděvy je možné odkládat do bílého kontejneru u autobusové zastávky před prodejnou Jednoty. Od ledna 2020 nově červenozelený kontejner Klokánek u vjezdu do bývalého kravína.
 • železný šrot lze odkládat v prostorách staré hasičské zbrojnice U Křížku během otevíracích hodin kontejneru na velkoobjemový odpad
 • biodpady – OÚ nabízí svoz pomocí hnědých popelnic (ceny pro rok 2019: 140 litrů – 754 Kč za sezónu nebo 240 litrů – 957 Kč za sezónu). Ceny jsou vč. DPH a obsahují bezplatný pronájem hnědé popelnice. Svoz 1x za 14 dnů (sudé úterý) od dubna do října. Zde jsou ke stažení termíny svozu bioodpadu v roce 2019. Důležité upozornění: na popelnici musí být nalepena známka na rok 2019. Známku obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplatku za svozy na celý rok. Zde se dočtete více informací o svozu bioodpadů v roce 2019
 • jedlé oleje a tuky – olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo lze uložit na dvou místech v obci: u prodejny Jednoty, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína. Více o třídění olejů a tuků se dočtete zde: https://www.mezoun.cz/od-19-prosince-zavadime-sber-pouzitych-kuchynskych-oleju/

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

 • svoz nebezpečného odpadu se koná vždy 2x za rok, vždy je ohlášen s předstihem obvyklým způsobem
 • za nebezpečný odpad jsou považovány televize, monitory, ledničky, barvy, mikrovlnné trouby, barvy, baterie apod.
 • termíny svozů pro rok 2019: sobota 8. června 2019 a sobota 23. listopadu 2019 (cca od 10:15 do 11:00 u rybníka – časy budou upřesněny)

EKO DVŮR BEROUN

Další možností je likvidace ve sběrném dvoře Technických služeb Beroun na adrese: Viničná 910, Beroun.

Web: http://www.tsberoun.cz/.

Související odkazy: