Povinně zveřejňované informace dle zák. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název: obec Mezouň
 2. Důvod a způsob založení:
  • Obec Mezouň byla ustavena dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
  • Obec Mezouň je základní územní samosprávný celek. Je územním společenstvím občanů, kteří mají právo na samosprávu, tedy právo spravovat své záležitosti samostatně. Obec je veřejnoprávní korporace, která může mít vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu. Obec je vymezena hranicí území obce.
  • Samosprávným orgánem obce je obecní zastupitelstvo.
 3. Organizační struktura:
  1. Starosta obce: Miroslav Peleška
  2. Místostarosta: Bc. Daniel Kokrda
 1. Kontaktní spojení:
  1. Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad Mezouň, Mezouň 72, 267 16 p. Vysoký Újezd
  2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad Mezouň, Mezouň 72, 267 16 p. Vysoký Újezd
  3. Úřední hodiny:
   • EVIDENCE OBYVATEL: pondělí a čtvrtek 9:00 – 12:00 a 14:00 – 16:00
   • STAROSTA: pondělí a čtvrtek 14:00 – 17:00
  4. Telefonní čísla: 311 675 198
  5. Čísla faxu: 311 675 198
  6. Adresa internetové stránky: https://www.mezoun.cz
  7. Adresa e-podatelny: podatelna@mezoun.cz
  8. Další elektronické adresy:
 2. Případné platby lze poukázat:
  1. Komerční banka, a.s. pobočka Beroun, číslo účtu: 6621131/0100
  2. Česká spořitelna, a.s. pobočka Beroun, číslo účtu: 363883359/0800
 3. IČ: 00233587
 4. DIČ: CZ00233587
 5. Dokumenty:
  1. Seznamy hlavních dokumentů
  2. Rozpočet: viz stránka Obecní rozpočet
 6. Žádosti o informace: viz stránka Poskytování informací
 7. Příjem žádostí a dalších podání: viz stránka Poskytování informací
 8. Opravné prostředky:
 9. Formuláře: viz stránka Formuláře
 10. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací: viz stránka Potřebuji vyřídit
 11. Předpisy:
  1. Nejdůležitější používané předpisy
  2. Vydané právní předpisy: viz stránka Obecní vyhlášky
 12. Úhrady za poskytování informací:
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: informace jsou poskytovány bezplatně
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: žádné
 13. Licenční smlouvy
  1. Vzory licenčních smluv: žádné
  2. Výhradní licence: žádné
 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.: viz stránka Poskytování informací