Významné osobnosti z Mezouně

Václav Barchánek

vrchní lesní rada a myslivecký spisovatel

  • narozen 24. dubna 1894
  • zemřel 4. dubna 1958 v Žebráce

Po odborném studiu působil nějaký čas v Rakousku a od roku 1913 již v Čechách ve službách hraběte von Sternberka, kde se vypracoval od adjunkta na lestmistra.

Vykonal mnohé studijní cesty po Evropě, Malé Asii a severní Africe. Pracoval celý život v lesnictví, svou kariéru zakončuje jako vrchní lesní rada. Kromě toho publikoval odborné články (ve 31 různých časopisech mu bylo uveřejněno přes 1000 článků). Jako důchodce pracoval v městském archivu v Žebráce, kde sbíral mj. materiály týkající se myslivosti.


Emanuel Hrubý

senátor, publicista a předseda řady spolků

  • narozen 21. května 1865 v Občově u Příbrami
  • zemřel v Mezouni 23. prosince 1943

Po ukončení gymnázia v Příbrami a Praze přijal místo učitele ve škole v Tachlovicích, odkud byl po krátké době přeložen do Radovesic u Libochovic. Ještě v Tachlovicích se seznámil s dcerou mezouňského rolníka s Annou Proškovou a oženil se s ní v srpnu 1888.

Na novém působišti se začíná politicky angažovat v Národní jednotě severočeské, kde hájí zájmy českého národy v poněmčeném pohraničí. Později opustil učitelskou dráhu a stává se redaktorem časopisu „Hlas Podřipska“. Za svůj život napsal tisíce článků. V roce 1897 odchází jako první tajemník nové strany do Prahy a po čtyřech letech byl zvolen za kolínský kraj do říšského sněmu ve Vídni a do zemského sněmu království Českého.

Po vzniku Československé republiky se stává velmi známým díky své práci. Bylo mu uděleno čestné občanství řady měst a obcí. Zde je několik funkcí, které zastával:
1922 – předseda Svazu Národních jednot a Matic
1927 – předseda Klubu čsl. turistů (zde urovnal spory a zcela organizaci sjednotil)
1928 – předseda Československé rodopisné společnosti


Svatopluk Hrubý

herec, operní pěvec, syn senátora Em. Hrubého

  • narozen v roce 1891
  • zemřel 9. července 1933

Hrál často ve ve prospěch Národní jednoty severočeské. Od roku 1922 působil v Jihočeském národním divadle v Českých Budějovicích a v roce 1926 se stal ředitelem Městského divadla v Plzni. Zde však onemocněl a po několika letech zemřel.


Václav Chadima

letecký kapitán, instruktor letadel IL 18

  • narozen 17. března 1932
  • zemřel 25. ledna 1976

Létat začal na tryskových letadlech v Žatci v roce 1954, kde pak působil jako letecký instruktor na letounech IL-14 a IL-18 (vycvičil přes 40 nových pilotů). V roce 1962 byl přeložen do Ruzyně, kde létal u Československých aerolinií s dopravním letounem.

Za svůj život nalétal téměř po celém světě přes 3,5 milionu kilometrů. V roce 1956 mu byla prezidentem republiky udělena medaile „Za služby vlasti“.


František Jelínek

lidový umělec a malíř

  • narozen 16. ledna 1889
  • zemřel 10. února 1962

 

 


Související odkazy: