Strategický rozvojový plán obce Mezouň na roky 2019-2022

Strategický plán byl schválen usnesením č. 2/2019 na zasedání zastupitelstva dne 25. února 2019.

Plán slouží zejména jako přehledná pomůcka pro plánování a sledování rozložení investic v čase a s tím související plánování žádostí o dotace. V průběhu funkčního období může být aktualizován a to i s ohledem na nově vypisované dotace.

Ve sloupečku „Plán (rok)“ je uveden rok, kdy se projekt začne řešit, příp. kdy plánujeme podat žádost o dotaci.

Stav k 20.11.2020

Název Popis Plán (rok) Poznámka
Nové herní prvky do školky doplnění několika herních prvků na zahradu školky 2019 hotovo
Výstavba chodníků výstavba chodníků podél silnic III. třídy 2019-2020 hotovo
Nový územní plán   2020-2022 probíhá
Obnova bývalé polní cesty do Haček obnova bývalé polní cesty v majetku obce od studánky do Haček 2020 hotovo
Obnova stromořadí u poldru náhrada cca 5 stromů    
Oprava zídky býv. Kverkovic statku oprava kamenné zídky u Coopu, stavba nových schodů z ulice od Spolkového domu, oprava ztraceného bednění u zastávky    
Nový plot u mateřské školy stavba nového plotu 2019 hotovo
Vybudování komunitního centra dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu (úprava patra budovy, zateplení, venkovní úpravy) 2020-2021 probíhají přípravy, stavební práce 2021
Zateplení budovy obecního úřadu zateplení, okna 2021 souvisí s vybudováním komunitního centra
Úprava kontejnerových hnízd zámková dlažba nebo jiný povrch    
Rekonstrukce veřejného osvětlení v Lukách nové podzemní vedení + nové lampy VO v trase chodníku 2020 hotovo
Vybudování venkovní posilovny vybudování venkovní posilovny a jednoduché street workoutové sestavy za budovou Coopu    
Výsadba stromů I. např. podél cesty směr Březná nebo u poldru    
Nové herní prvky na dětské hřiště doplnění prostorově méně náročných herních prvků (hrazda, domeček nebo malé pískoviště)    
Revitalizace rybníka odbahnění, oprava hráze   Závislé na získání dotace
Vybudování místa aktivního a pasivního odpočinku u poldru stavba krytého odpočívadla u poldru (na křižovatce polních cest), součástí by mohly být jednoduché venkovní sportovní prvky příp. jednoduché disciplíny pro děti    
Venkovní úpravy u Spolkového domu zámková dlažba na dvoře, odvodnění za vraty, zvětšení zatravněné plochy, pergola v zadní části    
Obnova místních komunikací asfaltování ulice u Romaňuků a ulice ke Kailům   Závislé na získání dotace
Rekonstrukce části budovy Coop přestavba nevyužívaného skladu na prostor pro drobného živnostníka (kadeřnictví, masáže apod.)    
Stezka pro pěší / cyklostezka na Krahulov sypaná stezka nebo asfaltová stezka podél silnice   Závislé na získání dotace
Cyklostezka na Vysoký Újezd po trase kanalizace   Závislé na získání dotace
Multifunkční hřiště oplocený kurt na různé sporty s umělým povrchem umístěný na hřišti u kravína (v zadní části hřiště)   Závislé na získání dotace