Projekt Splašková kanalizace

 

 

 

PROJEKT VÝSTAVBY NOVÉ KANALIZACE V OBCI MEZOUŇ

je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory je výstavba kanalizace v délce 8,49 km. Realizací projektu bude možno připojit 560 EO na vyhovující ČOV.

Celkové způsobilé výdaje projektu: 42 960 834 Kč

Celkové způsobilé výdaje očištěné o příjmy: 32 220 626 Kč

Výše podpory z fondů Evropské unie: 27 387 532 Kč (85 %)

Příspěvek ze zdrojů příjemce podpory: 4 833 094 Kč (15 %)


Datum zahájení realizace projektu: 13.4.2017

Datum ukončení realizace projektu: 16.7.2018


Řídicí orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Mezouň

Realizační firma: ZEPRIS s.r.o.

Zpracovatel projektu: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.