Mapy

Historická mapa Mezouně (rok 1740)

Nejstarší mapa mezouňského katastru z roku 1740
(kopie – měřítko 1:5000)

Otevřít mapu (formát jpg, 718 kB)

Mapa obce po ustavení JZD (rok 1960)

Situační náčrtek katastru obce pro soupis místních názvů
(kopie – měřítko 1:5000)

Otevřít mapu v E-ARCHIVU obce Mezouň

Tematické interaktivní mapy Mezouně:

 

Související odkazy: