Poplatek ze psů

Základní informace o evidenci psů

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen psa nahlásit na obecním úřadě do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti (pořízení psa staršího 3 měsíců nebo den, kdy pes dovrší stáří 3 měsíců). Přihlášení psa se provádí písemně pomocí níže uvedeného formuláře. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena. Formulář je nutné vyplnit i při odhlášení psa (viz níže).

Kolik se za psy platí?

Poplatek ze psů činí za prvního psa 200 Kč a za každého dalšího psa téhož držitele 300 Kč. Pro poživatele invalidního, starobního, vdovského či vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, je snížen na polovinu.

Kdo za psa neplatí?

Od poplatkové povinnosti jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením. Výčet osob je dostupný ve vyhlášce č. 1/2019 v části II, čl. 7.

Splatnost poplatku

Poplatek je nutné uhradit do 30. března příslušné roku (bez vyzvání – složenky již nebudou majitelům doručovány).

Jak poplatek zaplatit:

  • v hotovosti na obecním úřadě,
  • bankovním převodem na účet obce č. 6621131/0100 (variabilní symbol: číslo popisné).

Kde lze získat potřebné formuláře?

Formuláře je možné získat na obecním úřadě, kde vám současně můžeme pomoci s jeho vyplněním. Dále si můžete formulář vytisknout z této stránky, ručně vyplnit a doručit na obecní úřad. Formát PDF umožňuje navíc formulář jednoduše vyplnit přímo v počítači, takže pak stačí jen formulář vytisknout a podepsat.

Související vyhlášky