Dotace na výměnu kotlů

Od 1. září 2022 bude podle zákona o ochraně ovzduší povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude zakázán a bude nutné je vyměnit za nové ekologické zdroje vytápění. Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám nebo tzv. kotlíkové dotace.

S ohledem na kapacity topenářů a dodavatelů může být obtížné stihnout výměnu kotle včas. Obce s rozšířenou působností, které provádí kontroly, však budou moci zohlednit snahu vlastníků nemovitostí kotel vyměnit. V praxi to znamená, že pokud si alespoň požádáte o dotaci na výměnu kotle do 1. září 2022, můžete se vyhnout pokutě až 50 000 Kč.

 

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Domácnosti s nižším příjmem, jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, mohou získat dotaci na nový kotel ve výši až 95 %. Příjem žádostí se spustí přes krajské úřady na konci jara 2022. Kritérium pro získání dotace: průměrný čistý příjem na člena domácnosti v roce 2020 nepřesáhl 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně.

Zjistit více o kotlíkových dotacích (web SFŽP) >

 

Dotace pro ostatní domácnosti >

Vyměnit si kotel s dotací mohou i ostatní domácnosti. Ty dostanou až 50 % na výměnu neekologického kotle z dotačního programu Nová zelená úsporám. Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021. Ideální je zde kombinace např. se zateplením domu, výměnou oken atd.

Zjistit více o dotacích z Nové zelené úsporám >