Nezařazené

Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 2/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 25. února 2019.

Na programu bylo následující:

  • Strategický rozvojový plán obce Mezouň na r. 2019-2022
  • Stavební úpravy obecního úřadu – bezbariérový přístup
  • Informace starosty – možnost dopravních opatření na komunikacích KSÚS
  • Darovací smlouva (vodovodní řad na poz.č. 351/1)
  • Dodatek ke smlouvě s VaK Beroun a.s. – rozšíření vodovodní sítě
  • Cena stočného na rok 2019
  • Žádost o poskytnutí dotace z MMR na workoutové hřiště
  • Ostatní (oplocení zahrady mateřské školy, žádost Ing. Vorlíčka o souhlas s umístěním obrubníků před domem čp. 199, Kino na kolečkách, umístění kontejnerů na tříděný odpad)

 

2 komentáře: „Zápis č. 2/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 25.2.2019

Komentáře nejsou povoleny.