Územní plán

Návrh územního plánu pro společné jednání

6. června 2022 byl na úřední desce obce Mezouň zveřejněn návrh nového územního plánu pro tzv. společné jednání s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi.

Toto jednání je neveřejné, ale již v této fázi má každý právo uplatnit své připomínky ve lhůtě 45 dnů (tj. do 21. července 2022 včetně).

Připomínky se podávají písemně na Obecním úřadě v Mezouni, Mezouň 72, 267 16. Nezapomeňte uvést své jméno a podpis!

Podrobnou dokumentaci včetně výkresů naleznete pod tímto odkazem: https://www.mezoun.cz/wp-notice/verejna-vyhlaska-zverejneni-navrhu-uzemniho-planu-mezoun/.


Aktuální stav (listopad 2023)

Proces pořizování nového územního plánu se nám bohužel pozdržel kvůli nesouhlasnému stanovisku orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (ZPF), který je součástí Krajského úřadu.

I když jsme v návrhu územního plánu provedli redukci zastavitelných ploch, přesto Krajský úřad považoval rozsah těchto ploch za příliš velký. V průběhu roku proběhlo jednání mezi pořizovatelem územního plánu a zástupcem orgánu ochrany ZPF a následně jsme podali žádost o přehodnocení negativního stanoviska.

Pokud se podaří získat souhlas, tak můžeme konečně postoupit do další fáze, což je vypořádání připomínek, které byly na obec zaslány v loňském roce.

Aktuální stav (srpen 2023)

V červnu proběhlo jednání na Krajském úřadě ohledně negativního stanoviska orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k návrhu územního plánu Mezouň. V červenci a srpnu pak zastupitelé řešili ještě několik detailů pro vypořádání připomínek.

Aktuální stav (květen 2023)

Ladíme poslední detaily. Ve druhé polovině května by mělo konečně začít vypořádání připomínek, které byly doručeny k návrhu v červnu a červenci 2022. Toto vypořádání bude provádět Mgr. Jindřich Felcman, Ph.D. (výkonný pořizovatel).

Aktuální stav (duben 2023)

Od ledna se již uskutečnilo několik pracovních jednání k návrhu nového územního plánu (mj. i s hlavní projektantkou Ing. arch. Šindlerovou a výkonným pořizovatelem Mgr. Felcmanem), kde jsme vzhledem k obměněnému složení zastupitelstva diskutovali o návrhu územního plánu, k němu došlým připomínkách a jeho možných úpravách.

Dne 18. dubna 2023 by se mělo uskutečnit další pracovní jednání zastupitelstva, na kterém by se měly mj. projednávat připomínky, které byly na obec zaslány v prvním kole v rámci tzv. společného jednání.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.

Máte dotaz k návrhu územního plánu? Není Vám něco jasné? Napište nám na e-mail up@mezoun.cz.

 

Jeden myslel na “Návrh územního plánu pro společné jednání

Komentáře nejsou povoleny.