Odpady

Nabídka na svoz bioodpadů pro rok 2019

Obecní úřad Mezouň nabízí občanům i v letošním roce vývoz bioodpadu pomocí hnědých popelnic. Ceny jsou vč. DPH a obsahují bezplatný pronájem hnědé popelnice.

Popelnice 140 litrů – 754 Kč za sezónu
Popelnice 240 litrů – 957 Kč za sezónu

Sezóna = od 2. dubna do 29. října 2019 (1x za 14 dnů – úterý, sudý týden). Zde je podrobný svozový kalendář na rok 2019.

Roční poplatek za svoz bioodpadů je nutné uhradit do 20. dubna 2019 v hotovosti na obecním úřadě nebo na účet 6621131/0100 (variabilní symbol = číslo popisné, do zprávy pro příjemce napište „biopopelnice 2019“ příp. i vaše jméno).

Noví zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě, čp. 72, telefonicky na tel. 311 675 198 nebo na e-mailu obec@mezoun.cz. Stačí nahlásit jméno, adresu a velikost popelnice (140 nebo 240 litrů).

Důležité upozornění: na popelnici musí být nalepena známka na rok 2019, kam je nutné dopsat číslo popisné. Známku obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplatku za svozy na celý rok.