Odpady

Svozový kalendář bioodpadu v roce 2019

Svoz bioodpadu pomocí hnědých popelnic probíhá od dubna do října každý sudý týden v úterý.

Více informací o svozu pro rok 2019 naleznete zde:
http://www.mezoun.cz/nabidka-na-svoz-bioodpadu-pro-rok-2019/.

Termíny svozu v roce 2019:

 • 2. dubna
 • 16. dubna
 • 30. dubna
 • 14. května
 • 28. května
 • 11. června
 • 25. června
 • 9. července
 • 23. července
 • 6. srpna
 • 20. srpna
 • 3. září
 • 17. září
 • 1. října
 • 15. října
 • 29. října