Obecní úřad

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň – 25.3.2019

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 25. března 2019 od 18.00 hodin v zasedací  místnosti  obecního úřadu.

PROGRAM  JEDNÁNÍ:

  1. Žádosti spolků o dotace na rok 2019
  2. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2019
  3. Řešení veřejného prostranství u domu čp. 199
  4. Informace o stavebních a dopravních úpravách objektů obce
  5. Smlouva o uzavření smlouvy budoucí o věcném břemeni s firmou GasNet
  6. Změny údajů v KN – nemovitosti ve vlastnictví obce
  7. Kanalizace – změnový list č. 3
  8. Ostatní