Nezařazené

Likvidace a třídění odpadů

POPELNICE NA SMĚSNÝ ODPAD

Popelnice
 • svoz popelnic každé pondělí
 • platí se za skutečný odvoz (evidence pomocí čárového kódu na popelnici)
 • 1 vývoz popelnice (110 l nebo 120 l) 61,30 Kč (od 1.1.2017)
 • nálepku s čárovým kódem zakoupíte na obecním úřadě za 10 Kč (nová či výměna za poškozené – při výměně je nutné znát číslo čárového kódu)
 • popelnici si musí občané pořídit na vlastní náklad, obecní úřad nezajišťuje (je možné použít kovové kulaté 110 l, hranaté plastové na kolečkách 120 l nebo hranaté plastové na kolečkách 240 l)VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY NA SMĚSNÝ ODPAD

 • kontejner u cesty do Háje otevřen ve čtvrtek od 15 do 16 hodin a v neděli od 10 do 11 hodin
 • druhý kontejner u staré hasičské zbrojnice (U Křížku) otevřen ve čtvrtek od 16:00 do 16:45 a v neděli od 11 do 12 hodin
 • uložení odpadu je zpoplatněno (ceny od 1.10.2017): kbelík 10 Kč, pytel 120 litrů 60 Kč, kolečko 60 Kč, vozík za auto podle velikosti 400-500 Kč
 • během zimních měsíců jsou kontejnery otevřeny pouze po předchozí dohodě (p. Polanský)
 • kontejnery nejsou otevřeny během svátků nebo během chladného a deštivého počasíTŘÍDĚNÍ ODPADŮ V OBCI

Kontejner na sklo
 • plasty a nápojové obaly (krabice od mléka, džusu apod.) se ukládají do žlutých pytlů, které jsou k dispozici na obecním úřadě, svoz poslední pondělí v měsíci
 • staré noviny, časopisy, kartony a jiný papír lze uložit do modrého kontejneru u prodejny Jednoty, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína a nově též v Zadních domkách
 • sklo lze uložit do zeleného (resp. bílého) kontejneru u prodejny Jednoty, na Letníku u vjezdu do bývalého kravína a nově též v Zadních domkách
 • staré oděvy je možné odkládat do bíloho kontejneru u autobusové zastávky před prodejnou Jednoty (svoz vždy na konci měsíce)
 • železný šrot lze odkládat v prostorách staré hasičské zbrojnice U Křížku během otevíracích hodin kontejneru na velkoobjemový odpad
 • biodpady – OÚ nabízí svoz pomocí hnědých popelnic (140 litrů – 711 Kč za sezónu nebo 240 litrů – 917 Kč za sezónu) Ceny jsou vč. DPH a obsahují bezplatný pronájem hnědé popelnice. Svoz 1x za 14 dnů (sudé úterý) od dubna do října (listopadu). Zde jsou ke stažení termíny svozu pro rok 2017 (pdf 179 kB). Důležité upozornění: nově musí být na popelnici nalepena známka na rok 2017. Známku obdržíte na obecním úřadě po zaplacení poplatku za svozy na celý rok.SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Radiace
 • svoz nebezpečného odpadu se koná vždy 2x za rok, vždy je ohlášen s předstihem obvyklým způsobem
 • za nebezpečný odpad jsou považovány televize, monitory, ledničky, barvy, mikrovlnné trouby, barvy, baterie apod.
 • v roce 2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu v těchto termínech: sobota 3. června 2017 a sobota 2. září 2017. Přesný čas a místo budou v předstihu upřesněny.EKO DVŮR BEROUN

Eko dvůr Beroun

Další možností je likvidace ve sběrném dvoře Technických služeb Beroun na adrese: Viničná 910, Beroun.

Web: http://www.tsberoun.cz/.


Související odkazy: