Nezařazené

Poskytování informací

Podat žádost o informaci, stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí lze:

  • ústně v úředních hodinách
  • písemně na adrese Obecní úřad Mezouň, Mezouň 72, 267 18 Karlštejn
  • telefonicky v úředních hodinách na telefonním čísle 311 675 198
  • faxem na faxovém čísle 311 675 198
  • elektronickou poštou na adrese obec@mezoun.cz

Výroční zprávy o poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.