Nezařazené

Obecní vyhlášky

pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o nočním klidu (pdf 223 kB)

pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Mezouň (pdf 192 kB) – účinnost od 1. ledna 2016

pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství (pdf 378 kB) – účinnost od 23. dubna 2014

pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích (pdf 93 kB) – účinnost od 6. června 2011

pdf Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích (pdf 75 kB) + Příloha č. 1, snímek katastrální mapy s vyznačením veřejných prostranství (jpg 356 kB) – účinnost od 1. ledna 2011

pdf Obecně závazná vyhláška č. 2/2004, o vyhlášení územního plánu obce Mezouň (pdf 65 kB)