Informace o provozování nové kanalizace v obci Mezouň

Vážení vlastníci nemovitostí,

dovolujeme si Vás informovat o změnách, které nastanou v souvislosti s uvedením nové splaškové kanalizace v obci Mezouň do provozu a z toho plynoucí změnou v odvádění odpadních vod z Vašich nemovitostí.

Stavba kanalizace byla ukončena v prosinci 2018 a byla řádně zkolaudována. V současné době je kanalizace připravena k provozu a před spuštěním dobíhají především nezbytné administrativní záležitosti. Plnohodnotné zahájení provozu bylo stanoveno k datu 18.3.2019. Připojení jednotlivých odběratelů je nutno zrealizovat do data 30.4.2019. Na základě výběrového řízení bude činnosti spojené s provozem zajišťovat společnost Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Postup připojování:

 1. Část kanalizační přípojky vedoucí po veřejných pozemcích byla součástí výstavby kanalizace a byla provedena dodavatelskou firmou.
 2. Vlastník nemovitosti si zajistí realizaci části kanalizační přípojky vedoucí po pozemcích, které netvoří veřejné prostranství (a to do 30.4.2019).
 3. Od data 18.3.2019 každé pondělí, středu a čtvrtek vždy od 14.00 do 16.00 hod. si vlastník nemovitosti dohodne osobně na obecním úřadě nebo na tel. 311 675 198 konkrétní termín kontroly zamýšleného propojení obou částí přípojek dle časových možností pověřeného odborného zástupce obce Mezouň pana Majera (zaměstnanec VaK Beroun) a dalšího zástupce obce.
 4. Vlastník nemovitosti při této kontrole předá zástupci obce vyplněnou a podepsanou PŘIHLÁŠKU ODBĚRATELE, která je od 14.3.2019 dostupná na webu obce a v úředních hodinách na obecním úřadě. V případě napojení nemovitosti na veřejný vodovod bude stav vodoměru zapsán do PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE při této kontrole.
 5. Po předání PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE se vlastník nemovitosti připojí na novou splaškovou kanalizaci (tzn. že teprve nyní lze provést fyzické napojení kanalizační přípojky do nové kanalizace).
 6. Na základě PŘIHLÁŠKY ODBĚRATELE připraví VaK Beroun Smlouvu o odvádění odpadních vod mezi odběratelem a obcí Mezouň. Následně obec Mezouň vyzve odběratele k podpisu smlouvy.

Stanovení množství vypouštěných odpadních vod:

 1. Odběratelé napojení na vodovodní řad bez vlastního zdroje vody
  Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace odpovídá spotřebě vody zjištěné na vodoměru.
 2. Odběratelé, kteří částečně nebo zcela využívají vlastní zdroj vody
  Množství vypouštěných odpadních vod do kanalizace odpovídá směrným číslům roční spotřeby vody uvedeným v příloze č. 12 vyhl. č. 428/2001 Sb., v platném znění. Směrné číslo pro standardně vybavenou domácnost činí 36 m3/osobu a rok. Fakturace stočného je pak prováděna paušální sazbou, která odpovídá násobku směrného čísla a počtu osob, které nemovitost užívají.

Úhrada stočného bude prováděna formou zálohových plateb, které lze hradit prostřednictvím trvalého příkazu ze svého účtu. Odběratelé obdrží roční vyúčtování.

Další informace jsou k dispozici v zákaznickém centru VaK Beroun a na webových stránkách www.vakberoun.cz.

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun 3

Kontakty:
zákaznické centrum v Berouně 311 747 111
zelená linka 800 100 663

Dispečink: 311 747 120 , 606 666 990 hlášení poruch
e-mail: zc.beroun@vakberoun.cz


Ke stažení: Informace o provozování nové kanalizace v obci Mezouň (pdf 88 kB)

 

 

7 komentářů: „Informace o provozování nové kanalizace v obci Mezouň

 • 6. 3. 2019 (22:04)
  Permalink

  Dobrý den, a teď by taky mělo přijít zdůvodnění a cenová informace vodné/stočné. Jak je možné že došlo k prudkému navýšení stočného pro Mezouň od 1.1.2019. S tím obec souhlasila? Rázem je dle ceníku VAK vodné+stočné v Mezouni pro 2019 cena 117,46 za m3 vč. DPH. Tím se Mezouň stala obcí s nejdražší vodou v ČR. Proč je takový rozdíl v ceně /cca20%/ třeba proti Vysokému Újezdu 98,32, Beroun 95,91 ? To se nám pěkně „vyplatí“ to nesmyslné přečerpávání.

  Reagovat
  • 7. 3. 2019 (8:21)
   Permalink

   a ještě Nučice 88,71/ Tachlovice 77,68 . . . vše VAK Beroun

   Reagovat
  • 11. 3. 2019 (19:05)
   Permalink

   Dobrý den, cena stočného uvedená v ceníku VaK Beroun, a.s. je výsledkem kalkulace ceny stočného na rok 2019 a týká se nové splaškové kanalizace. Tato kalkulace vychází vzhledem k začátku provozu z odhadu nákladů na provozování a z odhadu množství splaškových vod, které budou do kanalizace vypuštěny. Protože tyto vstupy jsou pouze odhadované, bylo po dohodě s VaK Beroun, a.s. stočné stanoveno cca ve stejné výši, jako vodné. Vodné pro rok 2019 pak zůstává stejné, jako bylo v roce 2018.
   Cena stočného bude v následujících letech upravována na základě vstupních údajů z předchozích období.
   V současné době dosluhuje kořenová čistírna splaškových vod v lokalitě pod Letníkem. Stočné, které bylo dříve uváděno v ceníku, se týkalo této čistírny. Prodloužení provozu této čistírny není možné. Tato čistírna navíc ani nedokázala kapacitně pokrýt celou obec.

   Reagovat
 • 7. 3. 2019 (9:20)
  Permalink

  Dobrý den, mohu se prosím zeptat co nastane po datu 30.4.2019 pokud se do té doby nestihneme připojit? V textu výše se píše že: “ Připojení jednotlivých odběratelů je nutno zrealizovat do data 30.4.2019″. Děkuji

  Reagovat
  • 11. 3. 2019 (19:07)
   Permalink

   Dobrý den, obec Mezouň předpokládá, že se připojí všichni odběratelé, kteří uhradili počáteční příspěvek a na území jejich nemovitostí vznikají splaškové vody. V jednotlivých technicky odůvodněných případech je možné provést napojení kanalizační přípojky do nové kanalizace i po datu 30.4.2019. Minimálně je však již třeba mít provedenu kontrolu a odevzdánu PŘIHLÁŠKU ODBĚRATELE. Zde je třeba upozornit, že v případě pochybností o způsobu likvidace splaškových vod mohou být po vlastnících nemovitostí vyžadovány relevantní dokumenty prokazující zákonnou likvidaci splaškových vod. Pokud je např. provozována bezodtoková žumpa, musí být doklady o likvidaci splaškových vod uschovávány pro předložení kontrole ze strany oprávněných orgánů!

   Reagovat
 • 7. 3. 2019 (14:12)
  Permalink

  Dobrý den. Proč ono připojení do kanalizace neučiníte Vy a i její financování? Proč starý člověk musí kopat a financovat věc, kterou nechce. Vemte to z dotací

  Reagovat
  • 11. 3. 2019 (19:07)
   Permalink

   Dobrý den, přípojky na soukromých pozemcích nebyly součástí dotace, a proto si náklady na část na soukromém pozemku řeší každý vlastník individuálně. Odvádění splaškových vod z obce bylo dlouhá léta problematickým bodem občanského soužití v obci. Nová splašková kanalizace přináší komplexní řešení.

   Reagovat

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *