Události

Přerušení dodávky elektřiny – 12.3.2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY V ČÁSTI OBCE

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci Mezouň, které se bude konat:

Dne

Od Do
12.03.2019 7:30

15:30

Přerušení dodávky se týká těchto nemovitostí:

 101 103 11 111 115 12 128 129 13 135 14 142 145 15 16 167 17 172 173 18 184 19 21 22 23 24 25 26 40 41 43 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 59 65 68 69 70 72 73 75 77 79 91 93 94 95 parc.č. 239/5 parc.č. 240/6

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.