Nezařazené

Zápis ze 4. zasedání OZ dne 27. září 2011

Obecní úřad Mezouň14.10.2011 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce. Projednáno bylo mj. následující: změna č. 2 územního plánu obce, směna pozemků, organizace výběrového řízení na stavbu kanalizace a ČOV a žádost o dotaci na tuto akci, darovací smlouvy ve prospěch obce, rozpočtové opatření č. 1, oprava cesty č. 405 a v lokalitě Pod Hájem, záměr instalace zpomalovacích prahů na hl. silnici, odměna pro starostku obce, znak obce, rekonstrukce druhé části Spolkového domu, pronájem části Spolkového domu, popelnice na bioodpad, čištění kanálových vpustí.