Nezařazené

Popelnice na bioodpad zavedeny nebudou

Popelnice na bioodpad14.10.2011 – Obec musela bohužel upustit od záměru zavést popelnice na bioodpad. Důvodem byl malý zájem ze strany občanů a tudíž i mnohem vyšší cena za vývoz. Technické služby Beroun požadovaly za popelnice paušální platbu 200 Kč měsíčně místo původních 50 Kč za skutečný vývoz 1 popelnice. Nyní prověřujeme nabídky od dalších firem.