Nezařazené

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva dne 6.3.2014

obecní úřad Mezouň11.4.2014 – Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 6. března 2014.

Projednáno bylo mj. následující: rozpočet obce na rok 2014, rozpočtový výhled na roky 2015-2016, výběr varianty kanalizace a ČOV, vyhláška č. 1/2013 o volném pobíhání psů, výběr firmy na kácení topolů na hřišti, jednání s VaK Beroun o vodném ve školce, zpracování projektové dokumentace na hl. kanalizační řad, likvidace odpadu ze zahrádek, revokace usnesení č. 1/2014.