Nezařazené

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 14.4.2014

8.4.2014 – Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 14. dubna 2014 od 18 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Na programu je následující:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
 2. Plán odpisů na rok 2014
 3. Inventarizační zpráva za rok 2013
 4. Kanalizace – smlouva o dílo na zpracování PD
 5. Mateřská škola – zpráva ČŠI
 6. Řešení MAS
 7. Pronájem pozemku č. 184/1
 8. Vyhlášení záměru pronájmu pozemku č. parc. 400/4
 9. Řešení podílových listů Sporoinvestu
 10. Rastas – vodovod
 11. Ostatní