Nezařazené

Zápis z 1. zasedání OZ dne 21.2.2011

10.3.2011 – V rubrice Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ je dostupný zápis z posledního zasedání zastupitelstva. Projednáno bylo mj. následující: výstavba Spolkového domu, oprava mateřské školy, podané žádosti o dotace, schválení faktur dle rozpočtového provizoria, žádost o koupi pozemku č.parc. 401/2, zřízení Rady dětí, inventarizace a kontrola v mateřské škole, řešení špatného stavu komunikace  do Loděnic.