Nezařazené

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Logo Sčítání lidu, domů a bytů 201110.3.2011 – Sčítání lidu, domů a bytů bude provedeno na celém území ČR ke dni 26. března 2011. Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z 25. na 26. března 2011. Sčítání provádějí sčítací komisaři jmenovaní Českým statistickým úřadem. V Mezouni je to Andrea Škrdlantová (průkaz č. 00-11-97792, tel. 311 605 116).

Sčítací formuláře doručí sčítací komisař nejpozději 6 hodin před rozhodným okamžikem, tj. do 25. března 2011 do 18.00 hodin a poskytne v případě potřeby vysvětlení k jejich vyplnění. Více informací se dozvíte na úřední desce obce nebo na webu www.scitani.cz.