Nezařazené

Zápis č. 8/2017 ze zasedání zastupitelstva obce dne 18.12.2017

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 8/2017 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 18. prosince 2017.

Na programu bylo následující: Rozpočet obce Mezouň na rok 2018, střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2019-2020; rozpočet Mateřské školy Mezouň na r.2018, střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2019-2020; rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2017; plán inventarizace za rok 2017, složení inventarizační komise; rozpočet Pláně na rok 2018, Střednědobý výhled na r. 2018-2020; rozpočet VYKO na rok 2018, Střednědobý výhled na r. 2018-2020; nový územní plán obce; zajištění finančního podílu na homogenizaci silnic III/10125 a III/10126; pasportizace místních komunikací; pronájem pozemků obce č.parc. 194/4, 399/246, 330/104; řešení napojení poz.č.parc. 184/1 na splaškovou kanalizaci; smlouvy s občany, smlouva s KSÚS o právu provést stavbu chodníku; zatížení komunikace pod Hájem stavbou RD; nepřiměřená výška opěrné zdi na poz.č.parc. č. 399/166; informace o jednání s OÚ Nučice; VaK Beroun – dodatky ke smlouvám; zimní údržba.