Nezařazené

Zápis č. 1/2018 ze zasedání zastupitelstva obce dne 29.1.2018

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 1/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 29. ledna 2018.

Na programu bylo následující: Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2018; spisová služba; smlouva budoucí o věcném břemeni na vedení anodového uzemnění v pozemku obce; zadání PD na rybník; nová hnízda na tříděný odpad; výběr firmy na dodávku a likvidaci kovového odpadu; územní plán a regulační plán; dořešení poz.č.parc. 323; zvýšení koeficientu pro daň z nemovitostí; pasportizace komunikací; informace o stavbě kanalizace; místní šetření ke stavbě v chatové oblasti