Obecní úřad

Zápis č. 6/2020 ze zasedání zastupitelstva 23.11.2020

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 6/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 23. listopadu 2020.

Na programu bylo následující:

  1. Žádost o odprodej části pozemku 400/1 v k.ú Mezouň
  2. Žádost o souhlas se stavbou garáže a s vjezdem
  3. Cenová nabídka na projektové práce pro akci „Revitalizace návsi a obecního rybníku včetně veřejných prostranství“ a související výdaje
  4. Změna hranice katastrálního území
  5. Veřejnoprávní smlouva-Pošta Partner
  6. Stanovení ceny za věcná břemena pro vedení inženýrských sítí v pozemcích obce
  7. Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu obce na r. 2020
  8. Plán inventarizace za rok 2020, složení inventarizační komise
  9. Ostatní (stavba RD na pozemcích č.parc. 105/1, 105/12 a 105/13 v k.ú. Mezouň; návrh veřejnoprávní smlouvy s obcí Vysoký Újezd o poskytnutí příspěvku na činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů a spolupráci při zabezpečování požární ochrany pro rok 2021; mikulášská stezka; vánoční balíčky pro seniory; návrh na udělení odměny za odbornou práci ve finančním výboru)