Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 29.12.2020

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v úterý 29.12.2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ

 1. Žádost o souhlasné stanovisko se stavbou garáže
 2. Prodej části poz.č.parc. 400/1 v k.ú. obce Mezouň
 3. Rozpočet obce Mezouň na rok 2021, Střednědobý výhled obce Mezouň na rok 2022-2023
 4. Rozpočet Mateřské školy Mezouň na r. 2021, Střednědobý výhled MŠ Mezouň na rok 2022-2023
 5. Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu obce na rok 2020
 6. Veřejnoprávní smlouva s obcí Vysoký Újezd (JSDH Vysoký Újezd) na rok 2021
 7. Změna ceny za likvidaci odpadů na rok 2021 – AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 8. Rozpočet Pláně na rok 2021, Střednědobý výhled na r. 2022-2023
 9. Rozpočet VYKO na rok 2021, Střednědobý výhled na r. 2022-2023
 10. Dodatek ke smlouvě s firmou VaK Beroun, a.s. – Kalkulace ceny pro vodné pro rok 2021
 11. Kalkulace ceny stočného na rok 2021
 12. DOPLNĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ V KŘIŽOVATCE III/10125 A III/10126, MEZOUŇ
 13. Ostatní