Nezařazené

Zápis č. 5/2016 ze zasedání zastupitelstva obce dne 30.5.2016

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 5/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 30. května 2016.

Na programu bylo následující: dopravní řešení přístupu do lokality 4d (fa OXES, s.r.o.); žádosti o dotace na činnost pro rok 2016; rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu obce na rok 2016; žádost o prodej části pozemku č.parc. 400/1 u domu čp. 41; smlouva o smlouvě budoucí na vedení plynovodní přípojky k poz.č. 51/1; stavba modulového domu na poz.č.parc. 99/5; zásobníky na sáčky na psí exkrementy; úprava plochy před budovou obecního úřadu; vyjádření ke stavbě domu na poz.č.parc. 388/10.