Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 23.6.2016

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná ve čtvrtek 23. června 2016 od 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je následující:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Závěrečný účet obce Mezouň za rok 2015
  3. Roční účetní závěrka obce Mezouň za rok 2015
  4. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za rok 2015
  5. Výběrové řízení na administraci zadavatelské činnosti – Mezouň splašková kanalizace a TDI
  6. Smlouva o smlouvě budoucí na vedení plynovodní přípojky k poz.č. 51/1
  7. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2016
  8. Ostatní