Nezařazené

Zápis č. 5/2019 ze zasedání zastupitelstva obce 10.6.2019

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 5/2019 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 10. června 2019.

Na programu bylo následující:

 1. Pošta Partner – hospodaření za r. 2018, smlouva na r. 2019
 2. AVE, s.r.o. – svoz směsného odpadu
 3. Vedení kNN v poz.obce č.parc. 135/106, 407/3, smlouva budoucí o VB pro ČEZ Distribuce
 4. Odpisový plán na rok 2019
 5. Zpráva o inventarizaci za rok 2018
 6. Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2018
 7. Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2018
 8. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2018
 9. Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za r. 2018
 10. Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO Český kras-Pláně za r. 2018
 11. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2019
 12. Plán práce finančního výboru na rok 2019 + informace o činnosti za r. 2018
 13. Plán práce kontrolního výboru na rok 2019 + informace o činnosti za r. 2018
 14. Převod inženýrských sítí vodovodu a kanalizace v poz. č. parc. 103/8 do vlastnictví obce
 15. Žádost KSK Mezouň o úhradu mobilních WC při pořádání Mezouňského zavíráku 2019
 16. Informace o řešení PC sítě a IT vybavení na OÚ
 17. Ostatní