Kanalizace

Informace starosty – 15.7.2019 (aktualizováno)

Aktualizace-níže avizované čištění proběhne již ve dnech 24. a 25. července 2019.

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí v obci Mezouň,

dovolte mi Vás touto cestou informovat, že po plném zprovoznění naší nové splaškové kanalizace provede obec Mezouň další nezbytnou fázi týkající se hospodaření s vodami v naší obci. Konkrétně se bude jednat o čištění dešťové kanalizace se speciálním zaměřením na úseky odvádějící dešťové vody na území katastru obce Nučice.

Toto čištění bude v nejkratší možné době realizováno odbornou firmou za pomoci čisticího recyklačního vozu. Dovoluji si Vás zároveň upozornit, že ve vybraných úsecích dešťové kanalizace mohou po dohodě s odbornou firmou být prováděny také kamerové průzkumy a dále též kouřové zkoušky sloužící ke zjištění, zda nedochází k nezákonnému způsobu likvidace odpadních vod jejich vypouštěním právě do dešťové kanalizace.

Vážení spoluobčané a vlastníci nemovitostí v obci Mezouň, předem se omlouvám za možné dopravní komplikace spojené s čištěním dešťové kanalizace, neboť víka kanálů se často nachází v tělese vozovek krajských i obecních komunikací.

S pozdravem
Ing. František Kubásek
Starosta obce Mezouň