Nezařazené

Zápis č. 4/2016 ze zasedání zastupitelstva obce dne 26.4.2016

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 26. dubna 2016.

Na programu bylo následující: smlouvy s ČEZ o zřízení věcného břemene pro poz.č. 197/5; plán odpisů na rok 2016; inventarizační zpráva za rok 2015; zpráva finančního a kontrolního výboru za rok 2015 a plán činnosti na rok 2016; aukce energií – nový dodavatel energie pro obec; nová studie výstavby Za Humny; nabídka mobilního rozhlasu od fy Neogenia s.r.o.; žádost MŠ o příspěvek na autobus do ZOO; přípojky plynu a vodovodu k poz. č. 51/1; smlouva s obcí Tachlovice o užívání pohřebiště; dotace na opravu rybníka; žádost o slevu za psy – chovná stanice paní Čekanové; dokončení opravy komunikace na Loděnice; úprava dopravního značení v obci.