Nezařazené

Pozvánka na zasedání zastupitelstva – 30.5.2016

Veřejné zasedání obecního zastupitelstva se koná v pondělí 30. května 2016 od 18:30 v zasedací místnosti obecního úřadu. Na programu je následující:

  1. Kontrola plnění úkolů z minulého jednání OZ
  2. Žádosti o dotace na činnost
  3. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na r. 2016
  4. Žádost o odprodej části poz. č. parc. 400/1
  5. Smlouva o smlouvě budoucí na vedení plynovodní přípojky k poz.č. 51/1
  6. Ostatní (Závěrečný účet DSO VYKO za rok 2015, závěrečný účet DSO Český kras – Pláně za rok 2015)