Nezařazené

Zápis č. 2/2018 ze zasedání zastupitelstva obce dne 12.3.2018

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 2/2018 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 12. března 2018.

Na programu bylo následující: koupě pozemku a stavby č.parc. 10/1 a 434; spisová služba; Pošta Partner Vysoký Újezd – finanční příspěvek; smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribuce v poz. č.parc. 351/1, 271/35 a 410; smlouva budoucí o věcném břemeni se spol GasNet, s.r.o.; výběrové řízení na zhotovitele územního plánu; výběrové řízení na provozovatele splaškové kanalizace; řešení napojení poz. č.parc. 184/1 a areálu bývalého kravína na splaškovou kanalizaci; schválení pasportu místních komunikací; doplnění projektu na chodníky – odvodnění; oplocení pozemku a připojení na komunikaci  poz. č.parc. 67/61; stavba rodinného domu na pozemku č.parc. 239/5.