Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň 20.2.2024

Veřejné zasedání zastupitelstva obce MEZOUŇ se koná v úterý 20.2.2024 od 18.00 hodin v Komunitním centru na Obecním úřadě v Mezouni.

Program:

 1. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – stavba RD na poz. č. parc. 60/20 v k.ú. Mezouň.
 2. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – stavební úpravy RD na poz. č. parc. 103 a 186/6 v k.ú. Mezouň.
 3. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – Dohoda o vstupu a provádění geologických prací – vyhloubení průzkumného vrtu na poz. č. parc. 402/2 v k.ú. Mezouň.
 4. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – komunikace na Lvech – změna stavby před dokončením.
 5. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – rekolaudace stavby  na poz. č. parc. 184/3 v k.ú. Mezouň z čísla evidenčního na číslo popisné.
 6. Žádost o výjimku z Územního opatření o stavební uzávěře – žádost o povolení úpravy sjezdu k rodinnému domu Mezouň č.p. 18.
 7. DTM – geotechnické zaměření dopravní a technické infrastruktury obce.
 8. Dodatek ke smlouvě s AVE Kladno, s.r.o. na likvidaci biologicky rozložitelného odpadu.
 9. Rozpočtové opatření rozpočtu obce na rok 2024.
 10. Žádost MŠ Mezouň o nákup venkovních herních prvků na zahradu MŠ.
 11. Žádost MŠ Mezouň o navýšení rozpočtu na zhotovení dřevěného obložení v objektu MŠ.
 12. Žádost o členství Obce Mezouň v DSO Region Jihozápad.
 13. Žádost o finanční dar Zdravotní klaun, o.p.s.
 14. Dodatek ke smlouvě o pronájmu objektu Mezouň č.p. 2 subjektu COOP Hořovice, družstvo.
 15. Ostatní