Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 30.5.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 30. května 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mezouň. Vstup vrátky čp. 72 dvorem obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 185/4
 2. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154b a č.parc. 399/291
 3. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154a
 4. Cenová nabídka Pěší propojení Mezouň – Nučice včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
 5. Cenová nabídka Sekací ústrojí k Rideru včetně náhradních dílů
 6. Cenová nabídka Opravy MŠ Mezouň
 7. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2022, Změna Rozpisu č. 1/2022 Rozpočtu obce na rok 2022
 8. Pronájmy obecních pozemků – Pronájem obecních pozemků dle § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Pronájem části pozemku č.parc. 400/4 dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník.
 9. Žádost o odkup části pozemku č.parc. 401/3
 10. Smlouva směnná č.parc. 182/5
 11. Smlouva o zřízení služebnosti č.parc. 180/5
 12. Žádost firmy ElektroŠkach, s.r.o. – Ceny věcných břemen
 13. Cenová nabídka Čištění a revize dešťové kanalizace
 14. Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2021
 15. Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2021
 16. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2021
 17. Ostatní