Kanalizace

Informace OÚ Mezouň – likvidace odpadních vod

Vážení vlastníci nemovitostí v obci Mezouň,

do posledního čísla Mezouňského oběžníku se z prostorových důvodů nevešly fotografie čerpadel z postižených přečerpávacích stanic a další fotodokumentace odvádění splaškových vod z naší obce. Konkrétně ústí bývalé sdružené, dnes opět pouze dešťové kanalizace v lokalitě Letník.

Ti z Vás, kteří se ještě k nové obecní kanalizaci nepřipojili a nebudou schopni doložit jiný zákonný způsob likvidace odpadních vod tímto obecní úřad vyzývá k neprodlené nápravě. Pokud nebude náprava zjednána, bude přistoupeno ke kamerovým průzkumům, kouřovým zkouškám a dalším metodám zjišťování nezákonného způsobu likvidace odpadních vod. Při zjištění nezákonnému způsobu likvidace odpadních vod pak budou náklady na toto zjišťování i další obcí vynaložené náklady vymáhány právní cestou.

Závěrem připomínáme, že za neoprávněné nakládaní s povrchovými nebo podzemními vodami, za které je dle vodního zákona považováno mj. vypouštění odpadních vod do nich, lze podle vodního zákona uložit pokutu až 100.000 Kč. Za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace lze pak podle zákona o vodovodech a kanalizacích uložit pokutu až 50.000 Kč.

Vážení vlastníci nemovitostí v obci Mezouň, věříme, že k těmto situacím v naší obci již nebude docházet.

Obecní úřad Mezouň