Obecní úřad

Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 27.6.2022

Veřejné zasedání zastupitelstva obce Mezouň se koná v pondělí 27. června 2022 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Mezouň. Vstup vrátky dvorem obecního úřadu.

PROGRAM JEDNÁNÍ:

 1. Příprava Slavnostního otevření a Provoz Komunitního centra Mezouň
 2. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/299 a č.parc. 399/291
 3. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154
 4. Cenová nabídka Změna míst pro přecházení na přechody pro chodce včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
 5. Cenová nabídka Kanálová víka splaškové kanalizace
 6. Cenová nabídka Přenosy ČSOV
 7. Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu obce na rok 2022
 8. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce Mezouň pro volební období 2022-2026
 9. Žádost o odkup části pozemku č.parc. 401/3
 10. Smlouva směnná č.parc. 182/5
 11. Smlouva o zřízení služebnosti č.parc. 180/5
 12. Ceny věcných břemen
 13. Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO VYKO za rok 2021
 14. Závěrečný účet a roční účetní závěrka DSO Český kras – Pláně za rok 2021
 15. Ostatní