Obecní úřad

Zápis č. 3/2022 ze zasedání zastupitelstva 30.5.2022

Do rubriky Obecní úřad / Zápisy ze zasedání OZ byl doplněn zápis č. 3/2022 z veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 30. května 2022.

Na programu bylo následující:

 1. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154b a č.parc. 399/291
 2. Žádost o vyjádření k novostavbě individuálního chatového objektu č.parc. 399/154a
 3. Cenová nabídka Pěší propojení Mezouň – Nučice včetně inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení
 4. Cenová nabídka Sekací ústrojí k Rideru včetně náhradních dílů
 5. Cenová nabídka Opravy MŠ Mezouň
 6. Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu obce na rok 2022, Změna Rozpisu č. 1/2022 Rozpočtu obce na rok 2022
 7. Pronájmy obecních pozemků – Pronájem obecních pozemků dle § 2345 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
  Pronájem části pozemku č.parc. 400/4 dle § 2201 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
 8. Žádost firmy ElektroŠkach, s.r.o. – Ceny věcných břemen
 9. Cenová nabídka Čištění a revize dešťové kanalizace
 10. Závěrečný účet obce Mezouň za r. 2021
 11. Roční účetní závěrka obce Mezouň za r. 2021
 12. Roční účetní závěrka Mateřské školy Mezouň za r. 2021
 13. Ostatní (Komunitní centrum Mezouň)